Bàn kế hoạch xây dựng nhà lưu niệm đồng chí Phan Văn Khỏe

Ngày 13-10-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp để triển khai kế hoạch xây dựng nhà lưu niệm đồng chí Phan Văn Khỏe tại xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy. Ông Trần Kim Trát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.
Bàn kế hoạch xây dựng nhà lưu niệm đồng chí Phan Văn Khỏe
Việc xây dựng nhà lưu niệm đồng chí Phan Văn Khỏe - Nguyên Bí thư Xứ ủy Nam kỳ nhằm tưởng nhớ, ghi nhận công lao của đồng chí, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và truyền thống cách mạng cho cán bộ, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Đồng chí Phan Văn Khỏe, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam kỳ, Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho đã có công lao to lớn đối với phong trào cách mạng Việt Nam: lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam kỳ (tháng 11/1940) ở tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang); chỉ đạo phác thảo quốc kỳ Việt Nam; tham gia đặt tên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; trực tiếp chỉ đạo thành lập lực lượng vũ trang, chính quyền cách mạng và tòa án nhân dân tỉnh Mỹ Tho.

Tác giả bài viết: Hồng Như