Hội nghị tập huấn "Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật"

Sáng ngày 10/9 tại Tp.HCM, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khai mạc Hội nghị tập huấn "Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học nghệ thuật". 
Đại biểu 34 tỉnh thành phía Nam tham dự hội nghị
Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; PGS - TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cùng hơn 260 học viên là lãnh đạo, cán bộ tuyên giáo phụ trách lĩnh vực văn hoá văn nghệ, cán bộ nghiên cứu, làm công tác lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật, phóng viên và biên tập viên của các cơ quan báo chí và xuất bản của 34 tỉnh thành phía Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS - TS Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh vai trò của văn học nghệ thuật, đồng thời khẳng định trong quá trình lãnh đạo cách mạng gần 90 năm qua, Đảng luôn coi trọng công tác lãnh đạo chỉ đạo, không ngừng đổi mới, hoàn thiện tư duy lý luận, đường lối quan điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật. Tuy nhiên, bên cạnh những việc làm được vẫn còn những khuyết điểm yếu kém. Mục tiêu của hội nghị lần này là giúp học viên củng cố và nắm quan điểm đường lối phát triển văn học nghệ thuật của Đảng và Nhà nước, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 9 khóa XI về xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Đồng thời xây dựng và nâng cao khả năng xử lý các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực văn học nghệ thuật…


Đ/c Nguyễn Thiện Nhân - UV BCT, Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu chào mừng hội nghị

Hội nghị diễn ra từ ngày 10 đến 12-9 với các chuyên đề: "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật", "Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", "Định hướng xây dựng và phát triển lý luận văn học, nghệ thuật", “Tình hình điện ảnh và sân khấu hiện nay, vấn đề và giải pháp”…

Tiền Giang có 7 học viên là lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật, báo Ấp Bắc và Đài Phát thanh Truyền hình tham gia khóa tập huấn này.

Tác giả bài viết: Lê Văn