Tập huấn thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 23-12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tập huấn thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đại tá Huỳnh Ngọc Huệ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh quán triệt các chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hội nghị nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thỉ số 87-CT/QUTW ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Kế hoạch số 260-KH/ĐU ngày 15/12/2016 của Đảng ủy Quân sự tỉnh thực hiện Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, thống nhất về nhận thức, phương châm, quy trình thực hiện, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan chính trị, bộ phận giúp việc cấp ủy trong tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2021, tạo sự chuyển biến rõ nét, đạt hiệu quả thiết thực.
 
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu 5 chuyên đề: Những nội dung mới, cốt lõi của Chỉ thị 05-CT/TW và một số vấn đề cần nắm vững trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Một số nội dung cơ bản về hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và tiêu chí tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định về trách nhiệm đội ngũ cán bộ, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiêu chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội; Tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội.

Tác giả bài viết: Thanh Lâm