Nhớ lời Bác Hồ kêu gọi toàn dân tập thể dục

Ngày 27 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 33 thành lập Nha Thanh niên - Thể dục thuộc Bộ quốc gia giáo dục. Cùng ngày, Báo Cứu quốc đăng bài "Sức khỏe và thể dục" của Người. Thực chất bài báo đó là lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ. Từ đó chính thức khai sinh ngành thể dục, thể thao cách mạng.
Giải bóng chuyền truyền thống tỉnh Tiền Giang năm 2015. Ảnh: Vĩnh Sơn
Lời kêu gọi của Bác chỉ vỏn vẹn 170 từ, nhưng Bác đã chỉ dẫn cho ngành thể dục thể thao dưới chế độ mới và toàn dân ta biết bao điều vô cùng quý báu. Bác vạch rõ cả ý nghĩa, mục đích cũng như phương pháp, lợi ích của việc tập thể dục rèn luyện sức khỏe. Bác viết: “Giữ gìn dân chủ xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần sức khỏe mới làm thành công”. Theo Bác: “Dân cường thì quốc thịnh”. Lời kêu gọi của Bác ngay từ những ngày đầu chính quyền cách mạng cho đến những năm dài kháng chiến, hòa bình xây dựng đất nước đã cổ vũ, động viên toàn dân, toàn quân ta khắp mọi miền đất nước, dấy lên phong trào sâu rộng “Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước”, nên đã góp phần tích cực thúc đẩy cuộc kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công.

Trong lời kêu gọi, Bác Hồ căn dặn chúng ta: “Mỗi ngày lúc ngủ dậy, tập một ít thể dục. Ngày nào cũng tập, khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe… Tự tôi, ngày nào cũng tập”. Chính Bác là tấm gương sáng về tập thể dục để mỗi chúng ta noi theo. Bác thường xuyên cùng cán bộ, chiến sĩ rèn luyện thể lực bằng cách chạy, đi bộ, bơi lội, leo núi, đánh bóng chuyền… Thời ở chiến khu Việt Bắc, Bác thường tập bài thể dục buổi sáng theo nhịp hát của bài “Reo vang bình minh”. Khi về thủ đô Hà Nội, Bác vẫn duy trì đều đặn việc tập thể dục buổi sáng.

Sức khỏe của con người là vốn quý của cách mạng, của đất nước. Chỉ có sức khỏe mới đem lại cho con người có cuộc sống hạnh phúc, có sức lao động, công tác, chiến đấu và học tập tốt. Ngày nay, với ý nghĩa đó, sức khỏe của toàn quân, toàn dân ta là điều kiện hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, nhất là trong thời kỳ đất nước đang chuyển mình trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hoá.

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, rèn luyện sức khỏe của Bác Hồ cách đây gần 70 năm vẫn còn nguyên giá trị và mang ý nghĩa thời đại sâu sắc. Đây là áng văn bất hủ, một di sản vô cùng quý báu không chỉ đối với ngành thể dục thể thao mà của cả toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tác giả bài viết: Lê Quang Huy