Hội CCB TP Mỹ Tho sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Mỹ Tho vừa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Hội viên Hội CCB xã Mỹ Phong ra quân mé nhánh cây che khuất tầm nhìn tại tuyến đường giao thông trên địa bàn xã
Trong 2 năm (2012 - 2013), các cấp Hội Cựu chiến binh TP Mỹ Tho đã tổ chức học tập các chuyên đề, qua đó có 100% hội viên tham gia học tập và đăng ký phấn đấu làm theo với những nội dung và phần việc cụ thể; chất lượng hoạt động và hiệu quả công tác được nâng lên, hàng năm đều hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của hội đề ra.

Các cấp Hội CCB TP Mỹ Tho còn gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, hàng năm có 97 - 98% hội viên đạt gương mẫu, 97% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, trên 2.750 hộ gia đình CCB treo ảnh Bác Hồ nơi trang trọng - đạt 97,15%, trong đó có 1.287 hộ hội viên lập bàn thờ Bác Hồ tại gia đình.

Tác giả bài viết: Thanh Tùng