Đảng bộ Sở NN và PTNT, Đài PT-TH tọa đàm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 25-10, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tỉnh Tiền Giang tổ chức tọa đàm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Đảng bộ Sở NN và PTNT tọa đàm
Với chủ đề “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, trao đổi xoay quanh các nội dung: Công tác vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện nhiệm vụ được giao và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất, đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó với nhân dân; Thực thi pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương gắn với trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ,…
 
Buổi tọa đàm là dịp để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ và thực tiễn cuộc sống để quần chúng noi theo.
 
* Với chủ đề “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, ngày 24-10, Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang (PT-TH) tổ chức tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.
 

Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang tọa đàm 
 
Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận các nội dung xoay quanh chuẩn mực đạo đức, văn hóa gắn với tiêu chuẩn cán bộ, viên chức, với đồng nghiệp, với nhân dân và văn hóa của người phóng viên, giao tiếp khi tác nghiệp và trong công tác tiếp dân…
 
Buổi tọa đàm góp phần để lực lượng làm báo của Đài PT-TH thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp. Từng cán bộ, đảng viên, phóng viên học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để ứng dụng vào chuyên môn, trong giao tiếp và trong mối quan hệ với công chúng, góp phần vào sự phát triển báo chí của tỉnh Tiền Giang trong giai đoạn mới.

Tác giả bài viết: Minh Toàn