Đảng bộ BV Đa khoa Trung tâm tỉnh học tập chuyên đề: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Trong hai ngày 11 và 12/3/2014, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh tổ chức cho cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng, viên chức của bệnh viện nghiên cứu, học tập chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
CB, ĐV Bệnh viện học tập chuyên đề
Trước đó, ngày 4/3/2014 Đảng ủy Bệnh viện cũng đã tổ chức cho hơn 200 đồng chí là cấp ủy viên, trưởng phó khoa, phòng, đảng viên và Ban Chấp hành các đoàn thể của bệnh viện nghiên cứu học tập chuyên đề trên. Hiện Bệnh viện có 1.033 cán bộ, y, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và nhân viên hành chính (trong đó đảng viên là 213 đồng chí).

Theo kế hoạch, sau khi học tập các chi bộ trực thuộc, các tổ chuyên môn sẽ tổ chức cho cán bộ, đảng viên, viên chức thảo luận và đăng ký làm theo gắn với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của mỗi đơn vị, cá nhân.

Tác giả bài viết: Thanh Hiền