Tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2016

Vừa qua, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tập huấn về công tác thông tin đối ngoại năm 2016 cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của 32 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).
Các đại biểu tham dự tập huấn
Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề như: Chính sách đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; một số vấn đề cơ bản của công tác thông tin đối ngoại theo “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại 2011-2020”, thực tiễn công tác thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố giai đoạn 2011-2015, định hướng năm 2016; công tác ngoại giao nhân dân góp phần tăng cường sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với các địa phương các nước; tình hình tôn giáo Việt Nam năm 2015 và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trên phạm vi cả nước.

Tác giả bài viết: Tấn Quân