Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ và ngư dân

Sáng ngày 13-6, tại Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang và Đoàn Trinh sát số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức tuyên truyền biển, đảo cho trên 50 cán bộ và ngư dân trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.
Trung tá Nguyễn Xuân Trường - Đoàn trưởng Đoàn Trinh sát số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam báo cáo tại thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông
Buổi chiều, tại hội trường thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, các đơn vị phối hợp tổ chức tuyên truyền biển, đảo cho đại diện gần 100 cán bộ, đảng viên của thị trấn Vàm Láng và nhân dân thuộc nghiệp đoàn nghề cá các huyện trong khu vực phía đông của tỉnh.

Tại các buổi tuyên truyền, Ban tổ chức phát hơn 300 tờ gấp tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển. Báo cáo viên của Đoàn Trinh sát số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam báo cáo về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Biển Đông; diễn biến tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề Biển Đông; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam.

Hội nghị thông tin thời sự giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động hướng về biển, đảo của cán bộ, đảng viên và nhân dân; huy động mọi nguồn lực cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; góp phần đấu tranh, ngăn ngừa âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, nhất là âm mưu lợi dụng vấn đề biên giới, lãnh thổ làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng.

Tác giả bài viết: Hồng Như