Tân Phú Đông tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2015

Huyện Tân Phú Đông vừa tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. 

Trong năm 2015, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng qui định. Theo đó, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng, kiểm tra 4/4 chuyên đề ở các tổ chức đảng, nội dung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nội dung sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương…

Giám sát 2/2 chuyên đề ở 2 tổ chức đảng về thực hiện pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách xã hội…; kết hợp giám sát 4/4 cấp ủy cơ sở về việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, đạt 100% kế hoạch.

Ngoài ra, trong năm, Ủy ban kiểm tra các cấp còn thi hành kỷ luật các hình thức đối với 5 đảng viên theo Điều lệ Đảng quy định, do vi phạm những điều đảng viên không được làm, phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Nhân dịp tổng kết, Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã tặng giấy khen cho 3 tập thể gồm: Ủy ban kiểm tra xã Phú Thạnh, Phú Tân và Phú Đông vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.

Tác giả bài viết: Hữu Dư