Mỹ Tho tổng kết việc thực hiện nghị quyết về lãnh đạo thực hiện năm trật tự, văn minh đô thị

Thành ủy Mỹ Tho vừa tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện năm trật tự, văn minh đô thị năm 2016.
Đồng chí Đặng Thanh Liêm - Bí thư Thành ủy Mỹ Tho tặng giấy khen cho các tập thể
Trong năm 2016, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở quan tâm thực hiện nghiêm túc, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng dân cư trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn và bảo đảm vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp.
 
Thành phố và các phường, xã tập trung chỉnh trang, đầu tư nhiều hạng mục công trình với tổng kinh phí gần 47 tỷ đồng; tăng cường công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông tạo mỹ quan đô thị. Công tác  xây dựng gia đình văn hóa; khu phố, ấp văn hóa; công nhận, công nhận lại danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường đạt chuẩn văn minh đô thị; xây dựng, công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; các danh hiệu văn hóa nơi công cộng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt và đạt được nhiều kết quả phấn khởi: 96,62% hộ đạt gia đình văn hóa; 123 khu phố, ấp được tái công nhận khu phố, ấp văn hóa, đạt tỷ lệ 100%; 17 phường, xã văn hóa chuyển đổi sang phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%...
 
Dịp này, Thành ủy Mỹ Tho tặng giấy khen cho 7 tập thể có thành tích lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Thành ủy Mỹ Tho về lãnh đạo thực hiện năm trật tự, văn minh đô thị năm 2016.

Tác giả bài viết: Thanh Tùng