Lấy ý kiến về quy hoạch phân khu Khu đô thị công nghiệp - dịch vụ phía Tây TP Mỹ Tho

Ngày 9 tháng 12, UBND TP Mỹ Tho tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị công nghiệp - dịch vụ phía Tây TP Mỹ Tho. Trên 80 đại biểu là tổ trưởng các tổ nhân dân tự quản và các hộ dân xã Trung An trong phạm vi quy hoạch tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu được đơn vị chức năng giới thiệu những nội dung như: mục tiêu, vị trí, giới hạn và quy mô đồ án, các chỉ tiêu cơ bản về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu; tổ chức về không gian, kiến trúc, kết nối hạ tầng kỹ thuật…

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị công nghiệp - dịch vụ phía Tây TP Mỹ Tho được thực hiện tại vị trí thuộc một phần địa bàn xã Trung An và một phần địa bàn xã Phước Thạnh có tổng diện tích đất quy hoạch 810,79 ha, với mục tiêu: cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Mỹ Tho đến năm 2030, định hướng không gian kiến trúc, cơ cấu phân khu chức năng, chỉnh trang và xây dựng không gian sống cho người dân phù hợp với sự phát triển của đô thị…

Sau khi giới thiệu cụ thể các nội dung thuộc đồ án quy hoạch, ngành chức năng thành phố tổ chức lấy phiếu xin ý kiến của cá nhân, cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Tác giả bài viết: Thanh Tùng