HĐND huyện Tân Phú Đông tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016

Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tân Phú Đông khóa II vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 15, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Tân Phú Đông đã phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân, đã ban hành tất cả 80 nghị quyết, trong đó có 51 nghị quyết liên quan đến phát triển KT-XH, QP-AN; thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước và thi hành chính sách pháp luật; đã tổ chức 56 cuộc giám sát chuyên đề trên nhiều lĩnh vực khác nhau, giúp cho các cấp, các ngành kịp thời khắc phục, sửa chữa những tồn tại, yếu kém trong quá trình hoạt động; tổ chức 40 cuộc tiếp xúc cử tri, có hơn 3.200 lượt người tham dự. Công tác tiếp xúc cử tri ngày càng thiết thực; những ý kiến, kiến nghị của cử tri được tập hợp đầy đủ và được các cơ quan chức năng xem xét giải quyết tốt hơn, góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương ngày càng phát triển.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2016 của các ban HĐND như: Ban Pháp chế, KT-XH, báo cáo của UBND huyện và hoạt động tố tụng của các quan tư pháp như: Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện; phát biểu của UBMTTQ huyện Tân Phú Đông về công tác phối hợp với HĐND huyện và góp ý xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh…

Dịp này, UBND huyện Tân Phú Đông tặng giấy khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tác giả bài viết: Hữu Dư