Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác dân vận quý I

Quý I-2015, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chuyên đề thi đua “Dân vận khéo - Dân vận chính quyền” năm 2014; triển khai kế hoạch phát động thi đua thực hiện công tác dân vận năm 2015.
Đ/c Trần Long Thôn, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị sơ kết quý 1-2015
Ngoài ra, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức đoàn đến thăm, chúc tết và nắm tình hình, định hướng hoạt động của Ban trị sự Phật giáo các huyện, thành, thị để góp phần thực hiện đường hướng tốt đời, đẹp đạo. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh xây dựng chương trình tổ chức 8 lớp bồi dưỡng công tác dân vận năm 2015. Thực hiện ký kết Kế hoạch phối hợp với Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh về tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2015; Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Sở Y tế tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015 - 2020. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 88-KH/TU ngày 26/02/2015 về lãnh đạo công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2015; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị Trung ương bảy (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới...

Tác giả bài viết: Hồng Đào