BCH Quân sự TX Cai Lậy vận động quần chúng làm cho môi trường xanh - sạch - đẹp

Thực hiện kế hoạch huấn luyện dân quân năm 2016, đồng thời hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6, ngày 27/5/2016, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Cai Lậy kết hợp dân quân cơ động, đoàn thanh niên phường 4 và phường Nhị Mỹ thực hiện chương trình vận động quần chúng làm cho môi trường xanh - sạch - đẹp. 
Dân quân tham gia vớt lục bình trên tuyến kênh lộ Dây Thép
Gần 300 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Cai Lậy, dân quân cơ động, ban ngành đoàn thể phường 4 và phường Nhị Mỹ tham gia chặt mé, tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn, dọn cỏ, vớt lục bình, khai thông dòng chảy tuyến kênh lộ Dây Thép với chiều dài trên 1 km.
 
Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ môi trường, bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước, bảo vệ các tuyến kênh rạch nơi lưu thông dòng chảy, phục vụ nước tưới tiêu cho hàng trăm ha đất nông nghiệp của nhân dân địa phương; đặc biệt đảm bảo môi trường sống trong sạch cho người dân đang sinh sống tại các khu vực tập trung nhiều kênh rạch đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Tác giả bài viết: Lê Quang Huy