02:19 BNT Chủ nhật, 05/02/2023


Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 2222

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 52166

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19189414

Trang nhất » Tin Tức » Văn bản mới

Triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Thứ tư - 30/06/2021 17:06
Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn 419-CV/TU về triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021 tại điểm cầu Tiền Giang.

Học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021 tại điểm cầu Tiền Giang.

Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận 01-TB/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để thực hiện tốt Kết luận trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, cấp ủy huyện, tương đương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số việc sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy dủ, có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận 01-TB/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó, cần tập trung 3 nội dung “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên” và bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội ở địa phương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền, đảm bảo tính hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng cấp, từng ngành. Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Tiếp tục phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2025.

Ba là, xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh vào trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ, cơ quan, đơn vị; trong đó, chú trọng công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, phải kết hợp chặt chẽ việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết thực tiễn để thực hiện hiệu quả những vấn đề đang đặt ra. Thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạnh, xây dựng đạo đức, lối sống tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh.

Năm là, thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt định kỳ ở chi bộ. Kết hợp thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”; “xây” là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, đơn vị, địa phương; “Chống” là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không ngừng nghỉ, quan tâm giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong thực tiễn đặt ra được dư luận quan tâm.

Sáu là, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của các cấp ủy đảng có nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đối với các tổ chức đảng trực thuộc, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện Quy định nêu gương trên các lĩnh vực. Xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm. Khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

Bảy là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tám là, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai, học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016, Kết luận 01-TB/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Cấp ủy huyện, tương đương định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

Chín là, hiện nay, trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, số cas mắc trong cộng đồng có chiều hướng gia tăng, có nguy cơ bùng phát trên diện rộng, để đảm bảo vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả vừa triển khai học tập, thực hiện chuyên đề hàng năm đúng theo kế hoạch. Trước mắt, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, hướng dẫn, triển khai học tập, thực hiện Chuyên đề năm 2021 đến tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.     

BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên