18:19 BNT Thứ sáu, 31/03/2023


Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 66

Máy chủ tìm kiếm : 23

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 11332

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 429457

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19905302

Trang nhất » Tin Tức » Văn bản mới

Ban hành Chỉ thị thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường”

Thứ sáu - 02/07/2021 16:53
Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 03-CT/TU về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường”.

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm với nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ, thực hiện nhất quán chủ trương không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho người dân được thực hiện thường xuyên; bảo vệ môi trường đã trở thành hoạt động của cộng đồng dân cư, của các tổ chức và cá nhân; phong trào vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa được đẩy mạnh, đã huy động sự đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên toàn tỉnh. Qua đó, công tác bảo vệ môi trường có những chuyển biến tích cực, bước đầu kiềm chế gia tăng ô nhiễm, khắc phục tình trạng suy thoái môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường cũng còn nhiều hạn chế, tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải ở khu vực nông thôn, chất thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, chất thải chăn nuôi chưa được xử lý triệt để; ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường của một số tổ chức, cá nhân chưa cao, việc bảo vệ môi trường ở một số cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ vẫn còn bị xem nhẹ, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, gây bức xúc trong dư luận.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các Ban đảng, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; cấp ủy huyện và tương đương thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường; triển khai, phổ biến sâu rộng Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Chương trình hành động 44-CTr/TU ngày 30/8/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW và các quy định có liên quan. Phát huy vai trò phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường”.

Thứ hai, triển khai đồng bộ quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa vào vận hành khu xử lý chất thải rắn phía Đông và phía Tây của tỉnh, đầu tư hoàn chỉnh, đưa vào vận hành khu xử lý chất thải rắn huyện Tân Phú Đông; thực hiện tốt việc thu gom, quản lý, xử lý chất thải rắn theo Luật Bảo vệ môi trường; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 146/KH-UBND ngày 01/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo vệ môi trường khu vực nông thôn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp đã giao.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường, xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức, cá nhân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đối với công tác bảo vệ môi trường.

Thứ tư, thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là công tác thu gom xử lý chất thải rắn; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân.

Thứ năm, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, huy động các tổ chức, cá nhân và nhân dân tham gia tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, kênh mương, xử lý rác thải; hướng dẫn phân loại rác hữu cơ tại hộ gia đình; thu gom, xử lý rác thải tồn động tại các khu vực công cộng, trục lộ giao thông về các bãi rác tập trung để xử lý theo quy định.

Thứ sáu, về tổ chức thực hiện

Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị; yêu cầu các đơn vị có liên quan lập kế hoạch tổ chức thực hiện hàng năm, đồng thời bố trí ngân sách, nguồn tài chính để triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trong công tác triển khai thực hiện Cuộc vận động; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị này và việc ký kết chương trình phối hợp của Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn; kịp thời tuyên dương, khen thưởng, phổ biến và nhân rộng những cách làm hay, gương điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường”.

Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện nhiệm vụ về bảo vệ môi trường theo Chương trình phối hợp 05/CTrPH-MTTW-BTNMT ngày 12/01/2021 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Bộ Tài nguyên và Môi trường; tiếp tục phát huy các chương trình phối hợp thực hiện công tác bảo vệ môi trường giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường, giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan truyền thông thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, chương trình thường kỳ về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường”, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng; chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành địa phương thực hiện tuyên truyền, vận động, thông tin về các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các gương điển hình tham gia bảo vệ môi trường.

Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông qua phong trào dân vận khéo, dân vận chính quyền, lồng ghép tiêu chí bình chọn gương điển hình tập thể, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường” để tuyên dương, khen thưởng. Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) để theo dõi, chỉ đạo.

Các huyện, thành, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị; đảm bảo các Chi bộ khu phố, ấp là hạt nhân lãnh đạo việc tuyên truyền, triển khai và giám sát việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường”.

Chỉ thị này được triển khai, quán triệt đến chi bộ.

BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên