02:22 BNT Thứ bảy, 28/01/2023


Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 1520

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 414835

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19078121

Trang nhất » Tin Tức » Tuyên truyền

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Gò Công Đông: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng

Thứ hai - 25/10/2021 11:13
“Công tác kiểm tra, giám sát của đảng góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng và nhắc nhở, ngăn chặn, phòng ngừa cán bộ, đảng viên vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên”.

Công tác kiểm tra, giám sát đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng cũng như sự lãnh đạo của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra, Người viết: “Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ nǎng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời[1]. Hồ Chí Minh khẳng định: “Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngọn đèn “pha”. Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ, chúng ta đều thấy rõ. Có thể nói rằng: chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra. Nếu tổ chức sự kiểm tra được chu đáo, thì công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười, gấp trăm[2]. Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cũng khẳng định: “Kiểm tra, giám sát là nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ, do cấp uỷ trực tiếp tiến hành”.

Nhận thức tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, trong nhiệm kỳ qua cấp ủy huyện và cơ sở, UBKT Huyện ủy quán triệt nghiêm túc tới các chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên. UBKT Huyện ủy đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát ngay từ đầu nhiệm kỳ và hàng năm. Trong đó, chú trọng nội dung kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 30, Điều 32 của Điều lệ Đảng, cũng như kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt;...

Kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Cấp ủy huyện và cơ sở đã kiểm tra, giám sát 381 lượt tổ chức đảng và 382 lượt đảng viên. Ủy ban Kiểm tra huyện và cơ sở đã kiểm tra, giám sát 746 lượt tổ chức đảng và 322 lượt đảng viên. Cấp ủy huyện và cơ sở, Ủy ban Kiểm tra huyện thi hành kỷ luật 34 đảng viên với các hình thức: khiển trách 22, cảnh cáo 08, cách chức 01, khai trừ 03; đảng viên bị xử lý kỷ luật qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là 08/34 đảng viên, chiếm 23,5%. Thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng với hình thức cảnh cáo.

Trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Huyện ủy đã coi trọng việc lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm có nhiều bức xúc, được dư luận quan tâm. Các cuộc kiểm tra bảo đảm đúng quy trình, quy định, xác định đúng đối tượng, nội dung, kết luận rõ ràng, chính xác. Sau kiểm tra đã xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân có vi phạm. Công tác giám sát được mở rộng cả về đối tượng và nội dung nên đã kịp thời giúp tổ chức đảng và đảng viên chủ động phòng ngừa vi phạm từ lúc mới manh nha. Các cuộc kiểm tra, giám sát đã kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, đúng nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, được cán bộ, đảng viên đồng tình; đã kịp thời ngăn chặn không để vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn. Qua công tác kiểm tra, giám sátgiúp các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; giúp cán bộ, đảng viên giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, nước ta sẽ tiếp tục hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng hơn, sẽ tạo ra nhiều cơ hội, thuận lợi; đồng thời, cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá, nhất là thực hiện âm mưu thủ đoạn “diễn biến hoà bình” để tạo sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ cán bộ, đảng viên và theo đánh giá của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thì tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng; hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. 

Trong thời gian tới, nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ngày càng khó khăn, phức tạp đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát của huyện Gò Công Đông cần phải tập trung thực hiện quyết liệt hơn, tạo sự chuyển biến rõ rệt, để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng và Nhà nước góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Trong bối cảnh đó, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp là hết sức quan trọng, nặng nề, do đó:

Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT từ huyện đến cơ sở tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là  nhiệm vụ thường xuyên, trước hết là nhiệm vụ của cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ, do cấp uỷ trực tiếp tiến hành. Công tác kiếm tra, giám sát phải được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng; đề cao trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tô chức trong hệ thống chính trị và của nhân dân trong công tác kiếm tra, giám sát. Tổ chức đảng và đảng viên phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng và chịu sự giám sát của nhân dân.

Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với các quy định (Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TWcủa Bộ Chính trị, Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu. Qua công tác kiểm tra, giám sát đánh giá, nhận diện và chỉ rõ các mức độ suy thoái của cán bộ, đảng viên, kiên quyết khắc phục tình trạng đánh giá chung chung, thiếu cụ thể trong việc nhận diện suy thoái của cán bộ, đảng viên.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa vi phạm trong cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, với phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra, giám sát vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm;cán bộ, đảng viên là cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhất là cán bộ chủ chốt phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những vấn đề bức xúc nhân dân quan tâm, lấy chủ động phòng ngừa, lấy xây là chính; kiên quyết xử lý những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Gò Công Đông ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 

[1]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr. 636.
[2]. Hồ Chí Minh:Toàn tập, Sđd, t.5, tr. 637 - 638.

Ngô Văn Nhiên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên