01:56 BNT Thứ tư, 23/06/2021

Nội dung chínhThống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 341

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 104196

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13164813

Trang nhất » Tin Tức » Tuyên truyền

Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2014

Thứ hai - 10/03/2014 09:25
Ngày 28/2/2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Hướng dẫn số 55-HD/BTGTU về tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2014, Ban biên tập trích giới thiệu hướng dẫn này.
BĐBP Tiền Giang đang làm nhiệm vụ tuần tra

BĐBP Tiền Giang đang làm nhiệm vụ tuần tra

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, YÊU CẦU

1. Mục đích, ý nghĩa

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới, công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia trong các tầng lớp nhân dân nhằm khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc xác định được đường biên giới trên đất liền với hệ thống mốc giới hiện đại giữa nước ta với các nước có chung đường biên giới, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, của các cấp, các ngành trong việc tham gia bảo vệ, giữ gìn hệ thống mốc giới quốc gia.

- Thông qua tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới, công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương và mọi tầng lớp nhân dân về vấn đề biên giới, lãnh thổ và tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển với các nước láng giềng.

2. Yêu cầu

- Trên cơ sở hướng dẫn chung, các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương cụ thể hoá, xây dựng kế hoạch, gắn công tác tuyên truyền về biên giới trên đất liền với tuyên truyền biển đảo, công tác thông tin đối ngoại với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.

- Tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, xem trọng chất lượng, hiệu quả và sự phù hợp về đối tượng, địa bàn cũng như thời lượng tuyên truyền.

- Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác tuyên truyền về biên giới trên đất liền một cách nghiêm túc; chú trọng việc trao đổi kinh nghiệm, phối hợp giữa các lực lượng tham gia tuyên truyền.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

Tiếp tục thực hiện phương châm kết hợp lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về biên giới với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi ban, ngành, địa phương, đơn vị. Trong năm 2014, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền một cách bài bản, đồng bộ, phản ánh một cách chính xác, khách quan, kịp thời tình hình biên giới nhằm tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, giải đáp kịp thời những vướng mắc trong dư luận đối với các vấn đề liên quan đến công tác biên giới; tranh thủ sự đồng tình của cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Về nội dung tuyên truyền cụ thể:

a. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc

- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết, quản lý và bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (ký ngày 30 tháng 12 năm 1999); nội dung, ý nghĩa của việc ký kết và thực thi 03 văn kiện pháp lý: Nghị định thư về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18 tháng 11 năm 2009), Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18 tháng 11 năm 2009), Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18 tháng 11 năm 2009).

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta về kết quả, ý nghĩa của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc; việc ký kết và thực thi các văn kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, giúp mọi người nhận thức đúng, đầy đủ và nghiêm chỉnh tuân thủ quy định của các văn kiện đã ký về biên giới; tiến hành các hoạt động tuyên truyền sau khi Hiệp định Việt Nam - Trung Quốc về Tàu thuyền tự do đi lại tại khu vực cửa sông Bắc Luân, Hiệp định Đường sắt biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Hiệp định hợp tác, khai thác tài nguyên du lịch khu vực Thác Bản Giốc được hai bên ký kết.

- Tập trung tuyên truyền, làm rõ các nội dung liên quan đến công tác biên giới trong Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc thời kỳ mới (được lãnh đạo hai nước thống nhất trong dịp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 - 15/10/2013) theo hướng các nội dung thỏa thuận cho thấy bước tiến quan trọng, thực chất trong việc triển khai các nội dung hợp tác trên biên giới nói riêng và trong mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện nói chung giữa Việt Nam và Trung Quốc.

- Tích cực nắm và dự báo tình hình, kịp thời thông tin, định hướng về các vấn đề nóng mà dư luận quan tâm.

b. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Lào

- Tiếp tục tuyên truyền về các văn bản pháp lý liên quan đến biên giới Việt Nam - Lào: Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (ký ngày 18/7/1977); Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (ký ngày 24/1/1986); Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (ký ngày 01/3/1990); Nghị định thư sửa đổi và bổ sung Hiệp định về quy chế biên giới giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (ký ngày 31/8/1997); Bộ sách “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930 -2007”.

- Tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào trên thực địa. Giới thiệu, cung cấp, giải thích nội dung các văn bản pháp lý sẽ được ký kết giữa hai nước về toàn tuyến biên giới trong năm 2014.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về việc kết hôn không giá thú và di cư tự do. Động viên nhân dân tiếp tục ủng hộ các lực lượng làm công tác biên giới.

- Năm 2014 là năm Đảng Nhân dân cách mạng Lào tiến hành các công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, cần đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở cả hai nước nói chung và hai bên biên giới nói riêng tích cực tham gia các hoạt động cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa nhằm bảo vệ, giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Khẳng định sự quan tâm, ủng hộ, tình cảm gắn bó thủy chung giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân ta với Đảng, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào.

c. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia

- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết biên giới Việt Nam - Campuchia trong đó có các hiệp định, hiệp ước về biên giới giữa hai nước như: Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Campuchia (ký ngày 18/2/1979); Hiệp ước về vùng nước lịch sử giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Campuchia (ký ngày 07/7/1982); Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Campuchia (ký ngày 20/7/1983); Hiệp ước về quy chế biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Campuchia (ký ngày 20/7/1983); Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Campuchia (ký ngày 27/12/1985); Hiệp ước giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 (ký ngày 10/10/2005).

- Nắm chắc, phân tích và tổng hợp tốt tình hình, diễn biến trong xã hội, tâm trạng nhân dân về các vấn đề có liên quan đến công tác biên giới. Kịp thời có điều chỉnh về phương pháp tiếp cận và giải quyết các vấn đề nhạy cảm về công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa và an ninh biên giới.

- Đa dạng hóa các phương pháp, hình thức tuyên truyền; đặc biệt chú ý tạo sự đồng thuận, nhất trí với đội ngũ chức sắc tôn giáo có uy tín cao trong cộng đồng đối với các hoạt động bảo vệ đường biên, mốc giới; giữ gìn, bảo vệ, củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

2. Hình thức tuyên truyền

Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể cũng như khả năng của từng địa phương, đơn vị để lựa chọn hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về công tác quản lý biên giới; công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền như: sách, báo, tài liệu tuyên truyền, panô, áp phích, tờ rơi, triển lãm, thi tìm hiểu, thi sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về biên giới…; các hình thức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin hiện đại khác; đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền miệng.

BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang

Trụ sở: Số 2, đường 30 tháng 4, phường 1, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang. Tiền thân là Ban Tuyên huấn tỉnh, được thành lập vào tháng 8-1948. Là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa - văn nghệ, thông tin, báo chí, khoa giáo, nghiên cứu lịch...
Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên