06:35 BNT Chủ nhật, 26/03/2023


Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 10

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 2692

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 328204

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19804049

Trang nhất » Tin Tức » Tuyên truyền

Tiền Giang: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ năm - 15/04/2021 15:45
I. MỤC TIÊU

Tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, chú trọng tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tập trung phát triển các đô thị trung tâm, thúc đẩy đô thị hóa, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; phát triển nguồn nhân lực; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Đến năm 2025, Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP

Tập trung triển khai và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó chú trọng việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng phù hợp tình hình thực tiễn của tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1. Phát triển kinh tế

Tổ chức triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo Luật Quy hoạch; thuê tư vấn nước ngoài, có uy tín, năng lực lập Quy hoạch tỉnh nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đồng thời cụ thể hóa theo hướng nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; gia tăng năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu hội nhập, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Tiếp tục thực hiện đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực kinh tế; bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với điều kiện hội nhập sâu rộng; phát triển đồng bộ và tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các lĩnh vực trọng điểm, ưu tiên. Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, chế biến nông sản, nhất là trái cây. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn đồng bộ. Hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc; cấp điện, cấp nước.

Thực hiện có hiệu quả về liên kết tiểu vùng, phát triển nội vùng, liên vùng trong và ngoài tỉnh. Tập trung đầu tư các công trình liên kết với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tiểu vùng Đồng Tháp Mười và tiểu vùng duyên hải phía Đông. Phát triển hệ thống cảng chuyên dùng, cảng biển tổng hợp và hệ thống bến thủy nội địa phục vụ phát triển vùng công nghiệp phía Đông của tỉnh.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; huy động các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.
Tập trung tạo nguồn thu cho thu ngân sách một cách ổn định, tiến tới tự cân đối ngân sách. Gia tăng nguồn thu ngân sách theo hướng bền vững để bổ sung đầu tư phát triển, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng, lĩnh vực văn hóa, xã hội và xây dựng nông thôn mới.

2. Phát triển văn hóa, xã hội

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa, thể dục thể thao. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh. Tập trung phát triển hạ tầng, dịch vụ thông tin và truyền thông.

Nâng cao năng lực hoạt động các trung tâm dịch vụ việc làm; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển thị trường lao động, chú trọng chất lượng việc làm, năng suất lao động xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, đổi mới hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững.

3. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Tăng cường quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, bảo vệ hệ sinh thái; chủ động thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu; cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của nhân dân; tập trung xử lý nước, rác thải ở các khu, cụm công nghiệp, các chợ, khu dân cư tập trung. Triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, gắn với các phương án khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh.

4. Công tác nội chính, cải cách tư pháp

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nội chính, tư pháp; lãnh đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống và xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm bắt, hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng ngay từ cơ sở.

5. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại

Tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” theo chỉ đạo. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; thực hiện tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, luôn giữ thế chủ động chiến lược, kịp thời phát hiện, ngăn chặn gây rối, biểu tình, gây mất an ninh, trật tự,... Quán triệt, triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao Nhân dân.

6. Xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của Mt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân các cấp; nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân từ tỉnh đến cơ sở; đảm bảo thực hiện lộ trình sắp xếp tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan, đơn vị và các loại hình đơn vị sự nghiệp công lập. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; khơi dậy đồng bộ, mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

7. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Kiên trì các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Đảng bộ và Nhân dân Tiền Giang quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, nâng cao bản lĩnh chính trị, ra sức phát huy thuận lợi, tranh thủ nắm lấy thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, hướng tới giàu đẹp, văn minh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên