23:50 BNT Chủ nhật, 28/02/2021


Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 19


Hôm nayHôm nay : 3922

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 140887

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12722211

Trang nhất » Tin Tức » Tuyên truyền

Kết quả thực hiện NQTW 4 qua ý kiến của đảng viên và quần chúng

Thứ sáu - 06/03/2015 10:13
Họp giao ban DLXH tháng 2-2015

Họp giao ban DLXH tháng 2-2015

Với việc triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, nghiêm túc, bằng nhiều hình thức với những cách làm đa dạng, thích hợp đã đem lại sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có ý nghĩa rất quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Để có cơ sở sơ kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức thăm dò bằng phiếu kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với 1.100 phiếu (trong đó đảng viên chiếm 55%, cán bộ ngoài đảng 45%) được thu và phân tích cho thấy, qua 3 năm triển khai thực hiện trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên toàn tỉnh được đảng viên và cán bộ ngoài Đảng cho rằng:

Với việc triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, nghiêm túc, bằng nhiều hình thức với những cách làm đa dạng, thích hợp đã đem lại sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình được nâng lên; sự phấn đấu vươn lên để tự khắc phục yếu kém, tồn tại của cơ quan, đơn vị có nhiều tiến bộ; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng từng bước được khắc phục.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã từng bước đi vào chiều sâu, những nội dung làm theo Bác cụ thể, thiết thực hơn, thể hiện qua các phong trào thi đua làm theo những chuẩn mực đạo đức, phong cách của Bác ở cơ quan, đơn vị.

Các phong trào này có ý nghĩa thiết thực, mang tính lâu dài trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ tỉnh, huyện đến cơ sở, hướng tới mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hàng năm đã đề ra.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh qua thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đã đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém; đồng thời bám sát kế hoạch tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để thực hiện; các cấp ủy chủ động giám sát, kiểm tra các đơn vị trực thuộc và cấp cơ sở, kịp thời sơ kết, tổng kết và nhân rộng điển hình tốt.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tác động tích cực đến mọi hoạt động trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Kết quả điều tra cho thấy, nhờ làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nên cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự hiểu biết về Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03-CT/TW với tỷ lệ cao (trên 96% số người được hỏi đã trả lời có biết và có quan tâm đến vấn đề trên).

Tỷ  lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp thu Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03-CT/TW thông qua các hình thức: Qua họp chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, họp tổ nhân dân tự quản, xóm, ấp (80,9%); qua tài liệu của các cơ quan chức năng phát hành xuống cơ sở (58,8%); qua báo, đài (54%).

Ngoài ra, cán bộ, đảng viên và nhân dân còn được tiếp thu Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và Chỉ thị 03-CT/TW qua lồng ghép nội dung vào các cuộc họp, hội thi, hội nghị, tọa đàm, qua Internet, qua trao đổi với bạn bè và đồng nghiệp; qua tự học tập, nghiên cứu và tìm kiếm tài liệu về Bác.

Qua thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhìn chung tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tính nêu gương của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị, địa phương đã có chuyển biến tích cực.

Kết quả khảo sát cho thấy, có 31,8% người được hỏi trả lời: Cán bộ, đảng viên có chuyển biến rất tốt sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; 60,2% cho rằng có chuyển biến tốt. Về tính gương mẫu của cán bộ có chức, có quyền trong cơ quan Đảng, chính quyền sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 đã có chuyển biến tốt hơn so với trước (34,8%), có chuyển biến (58,3%).

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong xã hội đã có sự chuyển biến tích cực.

Kết quả khảo sát cho thấy (có 74,2% người được hỏi có ý kiến trả lời) chủ nghĩa cá nhân, lối sống vị kỷ, vụ lợi, buông thả, hưởng thụ; thiếu lý tưởng, thiếu kiên định đường lối đổi mới của Đảng, xa rời mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thiếu ý chí phấn đấu trong tất cả các tầng lớp xã hội đã giảm. 64,5% người được hỏi có ý kiến cho rằng nạn tham nhũng, hối lộ, bòn rút của công, lãng phí diễn ra ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực giảm đi. 77,4% người được hỏi có ý kiến về tình trạng “Nói không đi đôi với việc làm, nói và làm trái với nghị quyết của Đảng; nói nhiều, làm ít; phát ngôn tùy tiện, vô nguyên tắc” có giảm đi. 80% người được hỏi có ý kiến trả lời tệ hách dịch, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc và yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đã giảm. 73,4% người trả lời tình trạng suy thoái về đạo đức trong quan hệ gia đình, quan hệ cá nhân, đạo đức xã hội có giảm. 68,2% ý kiến cho rằng sự sa sút đạo đức nghề nghiệp (trong đó có cán bộ y tế, giáo dục); chiều hướng lan rộng hiện tượng mê tín dị đoan, ảnh hưởng xấu đến thuần phong, mỹ tục và trật tự, an toàn xã hội có giảm.

Các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp xã hội đã có sự chuyển biến tích cực về tính nêu gương, về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Kết quả khảo sát, đối với từng nhóm đối tượng cán bộ, ý kiến trả lời của người được hỏi nhận định đã có chuyển biến tích cực và tỷ lệ đánh giá theo thứ tự: Cán bộ hưu trí (87,9%), quân đội (87,4%), công an (85,8%), cán bộ có chức, có quyền (82,8%), cán bộ, công chức bình thường (80%).

Đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị: Trong các cơ quan Đảng được đánh giá có chuyển biến tích cực (93,3%), Hội Cựu chiến binh (91,1%), các cơ quan chính quyền (88,5%), Hội Nông dân (86,7%), Hội Liên hiệp Phụ nữ (85,9%), Công đoàn (85,1%), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (81,7%).

Để Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai thực hiện đạt được kết quả tốt hơn, các giải pháp sau đây được dư luận xã hội quan tâm và cho rằng phải tích cực thực hiện, đó là:

Cán bộ lãnh đạo các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện (87,7%); xử lý nghiêm theo pháp luật những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí (72,4%); tăng cường thông tin, tuyên truyền, tôn vinh các điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác (61,9%); coi trọng việc động viên, khen thưởng các tấm gương thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác (61,4%).

Ngoài ra, các cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể cũng cần quan tâm thực hiện một số giải pháp quan trọng khác: Đảng bộ, chi bộ tích cực thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm điểm để xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên tham nhũng, hối lộ, lãng phí của công qua thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) nhằm răn đe, ngăn chặn không để những sai phạm xảy ra; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên;

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, xử lý người vi phạm; cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thật sự nêu gương, nói ít làm nhiều, tạo niềm tin trong nhân dân; tăng cường tài liệu để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trong công tác quy hoạch, tuyển dụng cán bộ phải coi trọng năng lực, đạo đức, không xem nặng bằng cấp, mối quan hệ quen biết; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào trường trung học phổ thông…

T.H

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang

Trụ sở: Số 2, đường 30 tháng 4, phường 1, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang. Tiền thân là Ban Tuyên huấn tỉnh, được thành lập vào tháng 8-1948. Là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa - văn nghệ, thông tin, báo chí, khoa giáo, nghiên cứu lịch...
Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên