10:40 BNT Thứ hai, 21/09/2020Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 10


Hôm nayHôm nay : 4466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 175385

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11627697

Trang nhất » Tin Tức » Tuyên truyền

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2013

Thứ tư - 06/02/2013 11:49
Tượng đài Chiến thắng Ấp Bắc

Tượng đài Chiến thắng Ấp Bắc

Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Ban Tuyên giáo Trung ương có công văn số 68-HD/BTGTW hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2013. Sau đây là toàn văn hướng dẫn:

Năm 2013 toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn: 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2013) và đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ; Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch); 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013); 59 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2013); 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013); 68 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2013) và một số ngày kỷ niệm khác.
Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2013 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong Đảng, trong nhân dân nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của Đảng và dân tộc; bồi dưỡng, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
2. Gắn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với tuyên truyền thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng đảng bộ các cấp, các nghị quyết Hội nghị Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi đưa nghị quyết vào cuộc sống.
3. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm gắn với tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan toả rộng. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những việc làm thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Lễ hội Kỳ yên đình Vĩnh Bình huyện Gò Công Tây

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC
1. Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2013) và đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ
- Nêu bật những kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong việc thực hiện những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, đặc biệt là kết quả thực hiện các giải pháp ổn định và phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Chú ý phát hiện, giới thiệu điển hình nhân tố mới.
- Ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 83 năm qua. Nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong lịch sử xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Tiếp tục khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

- Biểu dương những tổ chức đảng tiêu biểu và đảng viên gương mẫu trong tổ chức, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phổ biến, giới thiệu những kinh nghiệm, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Giới thiệu tấm gương người đứng đầu cơ quan, đơn vị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, trong đó, tập trung giới thiệu những giải pháp, những việc làm cụ thể để khắc phục khuyết điểm, yếu kém của các cấp, các ngành.
- Tuyên truyền những hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân ở các cấp, các ngành. Phản ảnh không khí đón Xuân của nhân dân cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Biểu dương tinh thần phục vụ nhân dân trong dịp Tết của các ban, ngành, lực lượng vũ trang, nhất là cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo. Tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
- Phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ hội... Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta.
2.  Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch)
- Nêu bật giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam; giá trị lịch sử, văn hoá của khu di tích Đền Hùng. Giới thiệu những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước. Ca ngợi ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
- Tuyên truyền những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập và phát triển.
3. Kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013)
- Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
- Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam; ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Trân trọng và biết ơn những đóng góp và hy sinh to lớn của nhân dân ta, của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

- Biểu dương những thành tựu và kinh nghiệm của sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
- Phổ biến những quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới; nhấn mạnh những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trước những diễn biến phức tạp xảy ra trên Biển Đông.
4. Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013)
- Giới thiệu thân thế, sự nghiệp cách mạng và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; những kết quả đã đạt được; những điển hình tiên tiến, nhất là những người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Các địa phương, đơn vị, tuỳ điều kiện thực tế, tổ chức hội nghị tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp huyện, cấp tỉnh; giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình để cho báo chí tuyên truyền, biểu dương.
- Nêu bật tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấu tranh bác bỏ các luận điệu phản động, xuyên tạc  về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
5. Kỷ niệm 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2013)
- Nêu bật thắng lợi vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với đất nước ta và nhân dân thế giới; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.
- Thể hiện sự biết ơn những đóng góp to lớn của bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Biểu dương những thành tựu to lớn của nhân dân Tây Bắc và cả nước sau 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; nêu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ, về xây dựng và phát triển Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.
- Tuyên truyền những hoạt động thiết thực chuẩn bị cho kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào năm 2014.
6. Kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2013)
- Bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
- Những bài học kinh nghiệm về giành và giữ chính quyền cách mạng; những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 68 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia; bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trước những yêu sách phi lý của nước ngoài.
- Kết hợp với tuyên truyền sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.
Các sự kiện khác, tổ chức quy mô cấp tỉnh, thành phố hoặc cấp ngành theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị. Trường hợp đặc biệt, sẽ có hướng dẫn bổ sung.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM
1. Hình thức kỷ niệm

- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2013 theo thông lệ năm lẻ.
+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội  vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

+ Trung ương và các địa phương không tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm nhưng tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị như: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình gặp khó khăn, nhất là ở vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa v.v. hoặc gắn với tổ chức kỷ niệm các sự kiện, nhân vật lịch sử, các sự kiện văn hoá, văn nghệ lớn diễn ra tại địa phương, đơn vị mình.
- Vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp uỷ tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua, kết hợp triển khai những nội dung học tập và làm theo trong thời gian tới.
- Các địa phương, cơ quan, đơn vị phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Xây dựng nông thôn mới”; “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “Xóa đói giảm nghèo”; Cuộc vận động  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…
- Rà soát, thực hiện đúng, đủ các chính sách đối với người có công với cách mạng, các gia đình thương binh, liệt sĩ, các đối tượng nhiễm chất độc da cam…Quan tâm giúp đỡ các đối tượng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là con em các gia đình chính sách.
- Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hoá. Xây dựng các công trình văn hóa gắn liền với các địa danh, nhân vật lịch sử.
2. Hình thức tuyên truyền, giáo dục
- Căn cứ vào những nội dung nêu trên, các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Các  ban, ngành, đoàn thể và cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyên trên báo chí, trên mạng internet và thông tin ra nước ngoài về các hoạt động kỷ niệm. Tăng cường xuất bản sách, báo, ấn phẩm nhân dịp kỷ niệm. Quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí, xuất bản, không để lọt ấn phẩm chứa đựng thông tin trái chiều gây dư luận xấu trong xã hội.
- Biên soạn xuất bản sách, tài liệu tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...
- Xây dựng phóng sự, làm phim tài liệu ghi lại các tư liệu, nhân chứng lịch sử liên quan đến các sự kiện lớn của đất nước, nhất là các nhân chứng đã cao tuổi để chiếu tuyên truyền trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, đồng thời lưu giữ phục vụ cho công tác nghiên cứu lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc. Làm phim tài liệu phản ánh công cuộc đổi mới đất nước trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng; về phong trào xây dựng nông thôn mới, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…Tổ chức công chiếu rộng rãi trong dịp kỷ niệm, nhất là trên đài Truyền hình Trung ương và địa phương.
- Tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình nhân tố mới hoặc các hình thức giao lưu, toạ đàm, gặp mặt truyền thống.
- Tổ chức hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng để tuyên truyền sâu rộng trong Đảng, trong nhân dân. Đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào Bản tin sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, chú ý đến các đối tượng sinh viên, thanh niên, học sinh.
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi viết, thi sáng tác văn học, nghệ thuật về lịch sử, truyền thống của Đảng, của dân tộc nhân dịp các ngày lễ lớn.
- Đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân. Quan tâm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến. Ôn lại những tác phẩm, tác giả viết về cách mạng, về kháng chiến. Động viên, khuyến khích sáng tác về điển hình, nhân tố mới và công cuộc đổi mới đất nước.
- Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người. Cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu, băng rôn cổ động tuyên truyền.
- Cơ quan, đơn vị và nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội:
- Tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ các tư liệu liên quan đến các sự kiện lịch sử lớn của đất nước, của địa phương, nhất là các tư liệu, nhân chứng trong Cuộc cách mạng Tháng Tám, trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; xây dựng kế hoạch tập hợp, lưu giữ tư liệu về sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay; xây dựng kế hoạch công bố,  phổ biến các tư liệu đó vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm nay và những năm tiếp theo.
- Tham mưu cho cấp ủy tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp kết hợp với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
- Xây dựng hướng dẫn tuyên truyền; biên soạn, phát hành sách, tài liệu tuyên truyền, giáo dục về các ngày lễ lớn của đất nước ở địa phương, đơn vị mình; phối hợp với các ban, ngành biên soạn tài liệu phổ biến, giới thiệu những điển hình nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.
- Chỉ đạo Đài phát thanh, truyền hình địa phương xây dựng các phim tài liệu, phóng sự, băng, đĩa hình về lịch sử, truyền thống, về công cuộc đổi mới, về điển hình nhân tố mới của địa phương để tuyên truyền rộng rãi trong Đảng, trong nhân dân.
- Chỉ đạo Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh, thành phố động viên văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn, phản ánh các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình nhân tố mới, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế và xây dựng nông thôn mới.
- Hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan, đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin trên các cụm thông tin cổ động, áp phích, khẩu hiệu  đảm bảo tính thời sự và mang ý nghĩa tuyên truyền giáo dục tốt.
2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn ngành dọc và các đơn vị chức năng tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, chiếu phim… phục vụ nhân dân. Tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến. Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI làm tư liệu lưu giữ và tuyên truyền.
3. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo báo chí đưa tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng về các ngày lễ lớn của đất nước. Chú ý tăng cường tuyên truyền nhân tố mới, điển hình tiên tiến, hạn chế thông tin tiêu cực, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.
4. Bộ Ngoại giao hướng dẫn phóng viên báo chí nước ngoài đưa tin về các ngày lễ lớn của đất nước; biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; hướng dẫn cho cán bộ, đồng bào ta ở nước ngoài, nhất là lưu học sinh tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trọng tâm là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ, Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Quốc khánh; kết hợp với tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên ở từng xã, phường, thôn, ấp, bản; kết hợp với tuyên truyền thực hiện nghị quyết Đại hội phụ nữ, Đại hội Cựu Chiến binh, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc vừa tổ chức trong năm 2012; hướng tới Đại hội Công đoàn, Đại hội Nông dân toàn quốc trong năm 2013. Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn đoàn viên, thanh niên sinh hoạt kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội; tổ chức các hoạt động giao lưu, về nguồn, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử.
6. Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Hội Văn học, nghệ thuật Trung ương và địa phương đẩy mạnh sáng tác văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, dân tộc Việt Nam anh hùng và công cuộc đổi mới đất nước.
7. Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo các chi hội tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với nhiều hình thức sáng tạo sinh động, hấp dẫn; tổ chức các cuộc thi báo chí và tham gia các giải báo chí do các cơ quan, ban, ngành phát động.
8. Các báo, đài Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước có trọng tâm, trọng điểm tạo dấu ấn sâu đậm.
Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tăng thời lượng các chương trình giáo dục truyền thống, lịch sử, nhất là phát sóng vào giờ vàng; đưa tin kịp thời hoạt động kỷ niệm của các địa phương, đơn vị; truyền hình và phát thanh trực tiếp một số hoạt động lớn.
Đài Truyền hình Việt Nam và các Đài truyền hình địa phương chủ động phối hợp với Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương khai thác và có kế hoạch chiếu các phim tư liệu về lịch sử.
V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1.  Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Tỵ!
2. Nhiệt liệt chào mừng 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2013) !

3. Nhiệt liệt chào mừng 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013) !
4. Nhiệt liệt chào mừng 127 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2013) và 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013) !
5. Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới  !
6. Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh !
7. Nhiệt liệt chào mừng 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2013) !
8. Nhiệt liệt chào mừng 68 năm Cách mạng Tháng Tám thành công  (19/8/1945 - 19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2013) !
9. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam !
10. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI !
11. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh !
12. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !
13. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !
14. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

                                                                                                        

Theo Tuyengiao.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang

Trụ sở: Số 2, đường 30 tháng 4, phường 1, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang. Tiền thân là Ban Tuyên huấn tỉnh, được thành lập vào tháng 8-1948. Là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa - văn nghệ, thông tin, báo chí, khoa giáo, nghiên cứu lịch...
Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên