05:48 BNT Thứ ba, 20/04/2021

Nội dung chínhThống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 818

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 68358

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12884089

Trang nhất » Tin Tức » Tuyên truyền

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ ba - 16/12/2014 15:01
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 10/12/2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Hướng dẫn số 65-HD/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015) và mừng xuân Ất Mùi trên địa bàn tỉnh. BBT xin trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 85 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng, với chế độ; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.  

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 85 năm qua, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp lớn của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, các Hội nghị Trung ương (khóa XI), nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; làm rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; phát hiện và nhân rộng mô hình, kinh nghiệm trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; biểu dương những tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2014; kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với các hoạt động mừng xuân Ất Mùi và triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015 ở các cấp, các ngành.

- Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, của các cán bộ lão thành cách mạng, người có công với Đảng, với cách mạng.

- Các hoạt động của các tổ chức Đảng tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Đấu tranh, phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng; các tệ nạn xã hội và các thông tin, quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tổ chức sinh hoạt chính trị

- Toàn Đảng bộ sinh hoạt chuyên đề theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

- Tổ chức tôn vinh đảng viên lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; gặp mặt các thế hệ đảng viên có nhiều cống hiến; tổ chức trao huy hiệu Đảng; biểu dương đảng viên gương mẫu, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nói chuyện truyền thống; thi tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; về nguồn, tham quan di tích lịch sử…

- Các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, nêu gương “người tốt, việc tốt”, các điển hình, nhân tố mới.

Tổ chức các phong trào thi đua, các chương trình hành động cách mạng lập thành tích chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Ất Mùi, thông qua đó lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng.

2. Tổ chức các hình thức tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ

- Các cơ quan báo chí trong tỉnh giành nhiều thời lượng, bố trí chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Ất Mùi; phản ánh và đưa tin kịp thời về các hoạt động kỷ niệm, nhất là Lễ kỷ niệm do Trung ương tổ chức; biểu dương người tốt, việc tốt, gương đảng viên tiêu biểu, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tăng cường các buổi báo cáo, nói chuyện thời sự vào dịp kỷ niệm.

- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương để thông tin, tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

- Tổ chức đa dạng các loại hình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, chiếu phim… phục vụ nhân dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về sự kiện và cung cấp tài liệu tuyên truyền; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Ất Mùi.

2. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tổ chức thông tin cổ động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân.

3. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền về sự kiện và các hoạt động kỷ niệm.

4. Lãnh đạo các cơ quan báo chí nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc kiểm duyệt tin, bài, không để xảy ra tình trạng thông tin sai lệch, thiếu tính định hướng, gây bất lợi cho công tác tuyên truyền, giáo dục.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tiếp sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm cấp quốc gia, đồng thời tăng cường phát sóng phim tài liệu về Đảng, về Bác Hồ.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên, hội viên; tổ chức phát động các phong trào thi đua, các chương trình hành động cách mạng chào mừng kỷ niệm.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN        

- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Ất Mùi!

- Nhiệt liệt chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015)!

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015!

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!     

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang

Trụ sở: Số 2, đường 30 tháng 4, phường 1, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang. Tiền thân là Ban Tuyên huấn tỉnh, được thành lập vào tháng 8-1948. Là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa - văn nghệ, thông tin, báo chí, khoa giáo, nghiên cứu lịch...
Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên