22:42 BNT Thứ ba, 18/05/2021

Nội dung chínhThống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 3513

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 68764

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12995837

Trang nhất » Tin Tức » Tuyên truyền

Đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015

Thứ hai - 23/02/2015 11:29
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thông qua việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn để cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hòa bình, ổn định để tiếp tục phát triển đất nước.

Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quốc tế là hoạt động không chỉ có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng; tôn vinh công lao của các vị anh hùng, liệt sĩ, các bậc tiền bối cách mạng có công với đất nước, thể hiện tình cảm và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam; khơi gợi và hun đúc lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình, tinh thần đại đoàn kết của dân tộc, mà còn có ý nghĩa quan trọng, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội của đất nước. Thông qua việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn để cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hòa bình, ổn định để tiếp tục phát triển đất nước.

Những năm qua, công tác tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Trong nhiều năm trở lại đây, việc tổ chức các ngày lễ lớn ở các cấp, các ngành đã có nhiều thay đổi tích cực. Công tác chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đối với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn ngày càng thiết thực. Nhờ đó, việc tổ chức các ngày kỷ niệm thời gian qua đã dần đi vào nền nếp và khoa học hơn, từ quy mô, hình thức đến tần suất tổ chức kỷ niệm... Tuy vậy, bên cạnh đó, việc tổ chức các ngày kỷ niệm thời gian qua còn có những hạn chế. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, bất cập, đồng thời tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2014 - 2015 ở quy mô, cấp độ phù hợp với tầm vóc lịch sử của sự kiện, với những cống hiến to lớn của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, với điều kiện thực tiễn của đất nước, với nhu cầu và tình cảm của nhân dân; giáo dục được truyền thống dân tộc, lý tưởng cách mạng cho các giai tầng xã hội, nhất là thế hệ trẻ, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25-12-2013 “Về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015”.

Hướng tới năm 2015 - năm diễn ra nhiều ngày lễ lớn của đất nước: Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2015); Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015); Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1-7-1915 – 1-7-2015); Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2015) mừng xuân Ất Mùi; Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2015); Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2015) và nhiều ngày kỷ niệm lớn khác. Các ngày lễ quốc tế gồm: Kỷ niệm 145 năm Ngày sinh của V.I.Lênin (22-4-1870 – 22-4-2015); Kỷ niệm 195 năm Ngày sinh của Ph.Ăng-ghen (28-11-1820 – 28-11-2015). Năm 2015 cũng là năm diễn ra sự kiện trọng đại - Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được tổ chức vào quý I-2016. Với ý nghĩa to lớn đó, công tác tuyên truyền có nhiều thời cơ để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cổ động chính trị, phát huy các năng lực, sử dụng tốt hơn các binh chủng và lực lượng tuyên truyền nhằm góp phần thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, giáo dục sâu sắc hơn nữa chủ nghĩa yêu nước, truyền thống của dân tộc Việt Nam, giúp thống nhất các quan điểm có tính nguyên tắc trong nhận thức cũng như trong hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Để làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2015, chúng ta cần quán triệt một số quan điểm chủ yếu sau:

Thứ nhất, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 nhằm bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; đồng thời khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Thứ hai, thông qua công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 2015, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thứ ba, các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh hình thức; tạo khí thế cách mạng, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tôn vinh, ghi nhận đúng mức những đóng góp và cống hiến của tập thể và cá nhân đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, của đất nước Việt Nam.

Thứ tư, tuyên truyền các ngày các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015 cần gắn kết với tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần linh hoạt, sáng tạo, đa dạng, phong phú, có sức lan toả mạnh cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Để thực hiện tốt các quan điểm trên, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần bám sát Hướng dẫn, Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương về các sự kiện trên, xác định, chọn lựa các nội dung và hình thức tuyên truyền thiết thực, phù hợp với cấp, ngành, địa phương, đơn vị mình. Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 2015 cần tập trung vào một số nội dung tuyên truyền chủ yếu sau đây:

Ôn lại truyền thống lịch sử thông qua sự kiện (hoặc thân thế, cuộc đời đối với kỷ niệm ngày sinh của anh hùng, các bậc tiền bối). Qua đó khẳng định giá trị, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của sự kiện, những cống hiến của anh hùng, các bậc tiền bối đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, của phong trào công nhân quốc tế.

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm gắn với triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân và những người có công với Đảng, với sự nghiệp cách mạng (đối với kỷ niệm những sự kiện lịch sử cách mạng).

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị hướng về ngày kỷ niệm.

Tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và vùng đất - nơi diễn ra sự kiện (quê hương các anh hùng); những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Tuyên truyền về sự vận dụng sáng tạo tư tưởng của các bậc tiền bối vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới (đối với kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, V.I.Lênin, Ph.Ăngghen).

Tuyên truyền cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Đối với các ngày lễ lớn do Ban Tổ chức cấp quốc gia chủ trì tổ chức, Ban Tuyên giáo Trung ương có hướng dẫn, đề cương tuyên truyền riêng, như: Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2015); Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015); Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1-7-1915 – 1-7-2015).

Đối với các ngày lễ lớn do bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức, như: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2015) mừng xuân Ất Mùi; Kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 năm Ất Mùi ); Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2015); Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2015) ; các ngày lễ tổ chức kỷ niệm ở quy mô ban, bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, như: Kỷ niệm 85 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12-9-1930 – 12-9-2015); Kỷ niệm 75 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23-11-1940 – 23-11-2015); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28-5-1905 – 28-5-2015); Kỷ niệm 85 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930 – 1-8-2015)... và các ngày lễ quốc tế tuyên truyền theo Hướng dẫn số 138-HD/BTGTW ngày 5-12-2014 về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các ngày kỷ niệm khác phục vụ nhiệm vụ chính trị của ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tổ chức theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Để công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 thực sự đổi mới hiệu quả, tạo sức lan tỏa lớn, góp phần cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các cấp, các ngành các cơ quan, đơn vị cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015, đặc biệt là tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo, đài đưa tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước bảo đảm kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng; chỉ đạo công tác tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, điện ảnh... phục vụ nhân dân, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến; khuyến khích việc sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật mới về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc, về những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, hướng dẫn các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; đồng thời hướng dẫn phóng viên báo chí nước ngoài đưa tin, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, trong đó chú trọng tới các sự kiện lớn như: Kỷ niệm 85 Ngày thành lập Đảng, kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam; 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nội dung tuyên truyền cần bám sát Chỉ thị 31-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn, đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hai là, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 bằng các hình thức phù hợp, thiết thực gắn với tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chú trọng tới việc chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền thường xuyên đối với các cơ quan báo, đài, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tổ chức biên tập, phát hành sách, tài liệu, đề cương tuyên truyền, trong đó đặc biệt coi trọng tới nội dung chính trị, tư tưởng của các tài liệu tuyên truyền. Vận động các tổ chức, cá nhân, nhất là giới văn nghệ sĩ, trí thức sáng tác và quảng bá, biểu diễn các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị chính trị, tư tưởng và tính nghệ thuật cao để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Ba là, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tận dụng thời cơ, vượt lên khó khăn, ra sức thi đua lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đẩy mạnh các phong trào “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, khuyến khích các hoạt động xóa đói giảm nghèo, khuyến học, khuyến thiện... góp phần xây dựng con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước.

Bốn là, các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, chủ động xây dựng các chương trình tuyên truyền phong phú, phù hợp và tương xứng với ý nghĩa lịch sử của từng sự kiện, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; các đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương ưu tiên thời lượng phát sóng các chuyên mục, các chương trình giáo dục truyền thống lịch sử vào các giờ vàng; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt các buổi phát thanh, truyền hình trực tiếp hoặc tiếp sóng các lễ kỷ niệm và các hoạt động lớn, phát sóng các phim tư liệu về lịch sử dân tộc, về Đảng quang vinh, về Bác Hồ kính yêu.

Năm là, các ban, bộ, ngành và các đoàn thể, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015; coi trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ tuyên truyền viên về tuyên truyền chính trị nói chung và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, chú trọng tuyển chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực, tâm huyết và có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ này... để làm tốt công tác tổ chức các ngày lễ lớn năm 2015.

Sáu là, thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng để động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Qua đó, phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong công tác tuyên truyền.

Bảy là, tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch lợi dụng việc tổ chức các ngày lễ lớn để xuyên tạc các sự kiện lịch sử, các anh hùng, các bậc tiền bối của dân tộc. Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong nhân dân.

Đứng trước những thời cơ và thách thức mới, công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015, cần đổi mới mạnh mẽ về phương pháp, hình thức, sử dụng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các binh chủng, lực lượng tuyên truyền, hướng mạnh hơn nữa về cơ sở gắn với phong trào phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

TS. Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Theo Tuyengiao.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang

Trụ sở: Số 2, đường 30 tháng 4, phường 1, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang. Tiền thân là Ban Tuyên huấn tỉnh, được thành lập vào tháng 8-1948. Là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa - văn nghệ, thông tin, báo chí, khoa giáo, nghiên cứu lịch...
>> Danh sách chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
>> Danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Tiền Giang

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên