20:22 BNT Thứ bảy, 27/02/2021Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 12

Khách viếng thăm : 13


Hôm nayHôm nay : 4729

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 136367

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12717691

Trang nhất » Tin Tức » Tuyên truyền

Đảng ủy Khối các CQ tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở

Thứ sáu - 24/04/2015 11:25
Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 19/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch Đại hội số 69-KH/ĐUK ngày 28/10/2014 và chọn 04 tổ chức đảng trực thuộc tổ chức đại hội điểm, gồm: Chi bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh, Đảng bộ Đài Phát thanh - Truyền hình và Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh (Đảng bộ LĐLĐ chọn làm điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư tại đại hội).
Đại hội Chi bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang (Ảnh minh họa)

Đại hội Chi bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang (Ảnh minh họa)

Thực hiện Kế hoạch số 69-KH/ĐUK ngày 28/10/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của cấp trên về công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, Quy chế bầu cử trong Đảng, trong đó có các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng ở cơ sở như: Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 15/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và cơ sở; Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 06/10/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng một số vấn đề cụ thể thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng; Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW ngày 06/3/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng,… để tiến hành công tác chuẩn bị đại hội điểm. Theo đó, 04 tổ chức cơ sở đảng được chọn tổ chức đại hội điểm đã xây dựng kế hoạch, đồng thời hoàn thành công tác tổ chức quán triệt cho toàn thể đảng viên, quần chúng các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác tổ chức đại hội. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của đảng viên, cấp ủy về ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Qua quá trình triển khai cho thấy, đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở được chọn làm điểm cơ bản đã chuẩn bị kỹ về nội dung các văn kiện, quy trình nhân sự, công tác tuyên truyền. Do đó, đại hội các đơn vị được tiến hành đúng thời gian và đảm bảo các yêu cầu. Việc chuẩn bị các văn kiện trình đại hội đã được các cấp ủy chỉ đạo chặt chẽ, đầy đủ cả về nội dung và phương pháp, báo cáo chính trị phản ảnh đầy đủ các hoạt động lãnh đạo và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, sử dụng từ ngữ chặt chẽ, tinh tế... vừa thể hiện tính khái quát; trong đó xoáy sâu vào kết quả lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Các báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính giáo dục; kiểm điểm đầy đủ kết quả hoạt động lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội theo quy chế làm việc của cấp ủy chi, đảng bộ; mạnh dạn nhận trách nhiệm về những thiếu sót, khuyết điểm; phân định rõ việc gì thuộc về trách nhiệm của tập thể, việc gì thuộc về trách nhiệm của cá nhân theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và giải pháp khắc phục. Tổ chức tốt việc thảo luận góp ý dự thảo các văn kiện của Đảng ủy Khối, kể cả phương án, số lượng và tiêu chuẩn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; tóm tắt dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng và tổng hợp báo cáo phản ảnh rõ ràng, trung thực ý kiến của đảng viên đối với Đảng để trình đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra đã được cấp ủy tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình từ việc rà soát bổ sung quy hoạch, tổ chức cho cấp ủy đương nhiệm tự giới thiệu về mình và giới thiệu cấp ủy viên đương nhiệm, giới thiệu người ngoài cấp ủy đương nhiệm tham gia cấp ủy khóa mới; lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt và cấp ủy nơi công tác, nơi cư trú, nói chung công khai, dân chủ; đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi và số lượng theo quy định. Ngoài quy hoạch có chú ý giới thiệu những nhân tố mới (nữ, trẻ) có năng lực, có đạo đức và có triển vọng vào cấp ủy.

Qua thực tế, sau khi thực hiện đại hội điểm tại 4 chi, đảng bộ cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã chỉ ra một số hạn chế như: điều hành lễ chào cờ chưa dứt khoát làm hạn chế tính trang nghiêm; việc phát phiếu lấy ý kiến về các chỉ tiêu chủ yếu không theo chương trình làm ảnh hưởng đến trật tự đại hội; Ban kiểm phiếu không hướng dẫn cách thức đi bỏ phiếu; người phát biểu tham luận kính thưa không đúng đối tượng, thậm chí thưa “hội nghị”,...

Qua đại hội điểm có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là, nội dung báo cáo chính trị phải mang tính tổng kết đánh giá, không nên sa vào sự vụ cụ thể; tập trung phản ánh kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và những tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác xây dựng Đảng. Xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới phải phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị. Nghị quyết đại hội phải gồm những vấn đề cơ bản, quan trọng của báo cáo chính trị (không quá ngắn gọn, cũng không quá dài).

Hai là, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải tiến hành đúng quy trình, đảm bảo về tiêu chuẩn và có cơ cấu hợp lý; số lượng nhân sự bầu cấp ủy, ủy ban thường vụ phải có số dư từ 10 - 15%; bầu ủy ban kiểm tra thì không phải có số dư. Đặc biệt cần nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng để giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc trước khi bước vào đại hội.

Ba là, đối với công tác bầu cử tại đại hội, Đoàn Chủ tịch phải điều hành thực hiện trình tự, thủ tục về bầu cử theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng; trong đó phải gợi ý để đại hội thảo luận sâu kỹ về cơ cấu nhân sự nhằm tạo sự thống nhất cao trước khi biểu quyết thông qua. Khi bầu cấp ủy, nếu xảy ra trường hợp chưa đủ số lượng cần bầu nhưng cuối danh sách có 02 đại biểu trở lên có số phiếu quá bán ngang nhau thì đại hội tiếp tục thực hiện bầu vòng 02 để chọn người có số phiếu cao hơn đúng theo Quy chế bầu cử trong Đảng. Chuẩn bị các phiếu lấy ý kiến cũng như phiếu bầu cử phải đúng hình thức và nội dung, tránh trường hợp lẫn lộn giữa phiếu bầu có số dư và bầu tín nhiệm.

Bốn là, các đồng chí tham gia Đoàn chủ tịch phải nắm vững các nguyên tắc, thủ tục, quy trình đại hội, nhất là Quy chế bầu cử trong Đảng. Về điều hành thảo luận tại đại hội, cần có sự kết hợp linh hoạt giữa sự phân công chuẩn bị trước với đăng ký phát biểu của đảng viên với Đoàn Chủ tịch để tạo không khí thảo luận sôi nổi, liên tục và được nhiều ý kiến tham gia. Nên xem và duyệt trước các nội dung tham luận được phân công chuẩn bị để đảm bảo chất lượng nội dung tham luận. Cần bố trí hợp lý chương trình đại hội, tránh để thời gian trống trong đại hội. Khi Đoàn Chủ tịch hỏi “có ai có còn ý kiến gì khác” để chuyển sang nội dung khác thì phải có thời gian chờ thích hợp (từ 7 - 10 giây).

Năm là, Ban kiểm phiếu cần chọn những đồng chí nhanh nhẹn, có kinh nghiệm, nắm vững nguyên tắc, thủ tục bầu cử để thực hiện nhanh chóng, chính xác việc bầu cử, tránh nhầm lẫn và sai sót khi kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu phải hướng dẫn cụ thể việc bầu cử (bầu có số dư và bầu không có số dư) để tránh trường hợp có phiếu bầu không hợp lệ. Phải có sự sắp xếp thứ tự việc bỏ phiếu để tạo sự nghiêm túc, trang trọng và đảm bảo trật tự khi bỏ phiếu.

Sáu là, cấp ủy phải quán triệt sâu kỹ các nội dung và quy định về công tác tổ chức đại hội cho đảng viên nắm vững và thực hiện nghiêm túc. Đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc nghiên cứu, tham gia ý kiến thảo luận các dự thảo văn kiện của cấp trên và cấp mình; thực hiện đúng Quy chế bầu cử trong Đảng đối với việc ứng cử, đề cử, bầu cử và các biểu quyết khác trong đại hội; cần tôn trọng ý kiến đã biểu quyết của mình để bầu đủ số lượng cần bầu.

Bảy là, cấp uỷ cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền để tạo ra không khí tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị góp phần vào sự thành công chung của đại hội. Việc chào cờ khi khai mạc và bế mạc: thống nhất khẩu lệnh “Chào cờ! Chào!”, sau đó cử bài Quốc ca và Quốc tế ca. Những đảng bộ được chuyển lên từ chi bộ thì cách tính số thứ tự nhiệm kỳ đại hội là: số thứ tự đại hội qua các thời kỳ lịch sử (kể cả thời gian chia tách, sáp nhập) cộng thêm nhiệm kỳ hiện tại; đảng bộ, chi bộ được thành lập mới thì tính theo nhiệm kỳ đầu tiên.

Trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện phải bảo đảm chương trình, kế hoạch, yêu cầu đề ra; công tác chuẩn bị phải chu đáo, trước khi tiến hành đại hội phải kiểm tra, kiểm duyệt kỹ các văn kiện, văn bản phục vụ đại hội về số lượng, chất lượng, đảm bảo cân đối với thời gian chương trình đại hội. Chương trình đại hội phải được xây dựng chi tiết, phân bổ thời gian hợp lý để công tác điều hành đại hội khoa học, đúng nội dung, thời gian quy định. Những vấn đề trình bày trước đại hội cần được chuẩn bị bằng văn bản để chủ động trong điều hành, tránh những nhầm lẫn, sai sót đáng tiếc xảy ra trong quá trình đại hội.

Trương Hồ Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang

Trụ sở: Số 2, đường 30 tháng 4, phường 1, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang. Tiền thân là Ban Tuyên huấn tỉnh, được thành lập vào tháng 8-1948. Là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa - văn nghệ, thông tin, báo chí, khoa giáo, nghiên cứu lịch...
Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên