02:03 BNT Thứ bảy, 28/01/2023


Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 152

Máy chủ tìm kiếm : 69

Khách viếng thăm : 83


Hôm nayHôm nay : 1220

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 414535

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19077821

Trang nhất » Tin Tức » Tuyên truyền

Chi bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: Quyết tâm xây dựng đảng trong sạch vững mạnh

Thứ hai - 25/10/2021 17:19
Chi bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (TTDVNN) huyện Gò Công Đông được thành  lập theo Quyết định số 1098-QĐ/HU ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Huyên ủy huyện Gò Công Đông có 07 Đảng viên. Trước năm 2019 các đảng viên sinh hoạt tại chi bộ các đơn vị trực thuộc đảng ủy Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đến cuối năm 2018 đầu năm 2019  các đồng chí đảng viên sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Đông. Đến nay, Chi bộ có 10 đảng viên, trong đó 07 đảng viên chính thức và có 01 đảng viên dự bị.

Ngay từ khi thành lập, tuy bước đầu có nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy và các Ban đảng trực thuộc, hàng năm Chi bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả trên, là do sự đoàn kết thống nhất của Chi bộ và cán bộ chủ chốt trong công tác chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của đơn vị và sự đồng thuận đảng viên, người lao động trong đơn vị.

Toàn thể cán bộ, viên chứctrong đơn vị có tư tưởng ổn định, an tâm công tác, luôn nỗ lực, phấn đấu, gắn bó vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ được phân công.  Viên chức đơn vị an tâm phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo Đảng, không có hiện tượng cán bộ đảng viên và quần chúng trong  đơn vị vi phạm pháp luật, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm Điều lệ Đảng. Công đoàn cơ sở có sự phối hợp tốt với chính quyền để thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Lãnh đạo công tác xây dựng đảng là một trong các lĩnh vực được Chi bộ quan tâm, do đó Chi bộ TTDVNN đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh thân thiện, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện mà còn vận động quần chúng nhân dânnắm rõ các quan điểm, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật nhà nước góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đa số đảng viên Chi bộ TTDVNN, có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn tốt, thể hiện được vai trò tiên phong gương mẫu trong các hoạt động tại đơn vị. Vì vậy trong những năm qua các đảng viên trong Chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đồng chí được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm 2020 Chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế dân chủ - dân vận khéo- dân vận chính quyền.
        
Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng đảng, thực hiện việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của mỗi đảng viên, Chi bộ cần phải tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung cơ bản sau:

Một là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông qua việc làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ đảng viên, viên chức đơn vị. Đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh việcthực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Hai làĐảm bảo chế độ, nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 05 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm túc công tác phê bình và từ phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt các hướng dẫn về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”. Trong sinh hoạt thường xuyên đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi ủy chi bộ nắm chắc tình hình tư tưởng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được Chi bộ phân công. Kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm để chi bộ thực sự là nơi quản lý, giáo dục, đào tạo, rèn luyện và sàng lọc đội ngũ đảng viên.

Chi bộ luôn tôn trọng quyền của đảng viên, nhất là quyền được thảo luận đónggóp ý kiến; quyền được phê bình, chất vấn trong phạm vi tổ chức của đảng viên; quyền được thông tin, được bảo lưu ý kiến của mình Điều lệ Đảng đã quy định. Chống mọi biểu hiện độc đoán, áp đặt ý kiến cá nhân, thành kiến, trù dập, thiếu trung thực, không dám đấu tranh với những việc làm, quan điểm sai trái.

Ba là: Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quy định của cấp ủy cấp trên, nhất là Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Những điều đảng viên không được làm”; Quy định 101của Ban Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định 55 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” gắn với các phong trào thi đua yêu nước; Quy định 08-QĐi/TW  của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi ủy, chi bộ đối với cán bộ, đảng viên.Công tác kiểm tra có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường đoàn kết thống nhất trong chi bộ, qua đókịp thời phát hiện và ngăn chặn đầy lùi các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, nguyên nhân, hiện tượng mất đoàn kết. Đồng thời biểu dương kịp thời và có biện pháp cụ thể, thiết thực giúp cho cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, giáo dục cán bộ, đảng viên không ngừng chăm lo vun đắp cho khối đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Bốn là: Đoàn kết là là sức mạnh của Đảng, vì vậy, Đảng phải luôn giữ gìn sự đoàn thống nhất, xem đó là một nhiệm vụ đặc biệt, một nguyên tắc trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Chi bộ phải nghiêm túc thực hiện tốt thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình đó là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Năm là: Chăm lo xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, quan tâm xây dựng, củng cố chi ủy gắn với việc lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, xây dựng đội ngủ đảng viên trong sạch, chất lượng cao. Chủ chốt của chi bộ phải là người mẫu mực về đoàn kết, biết kết hợp, xử lý hài hòa giữa các lợi ích, đặt lợi ích tập thể, lợi ích chi bộ lên trên hết, có khả năng quy tụ tinh thần đoàn kết trong chi bộ.

Với sự đoàn kết thống nhất củađảng viên trong Chi bộ, sự nhất quán trong công tác chỉ đạo, điều hành; trong thời gian tới Chi bộ sẽ khắc phục những khuyết điểm, hạn chế và tiếp tục phát huy những mặt mạnh, Chi bộ TTDVNN tiếp tục giữ vững danh hiệuChi bộ Trong sạch vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguyễn Hiền Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên