03:18 BNT Thứ ba, 29/11/2022


Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 12

Khách viếng thăm : 19


Hôm nayHôm nay : 1315

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 324804

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18346948

Trang nhất » Tin Tức » Tuyên truyền

3 năm thực hiện Đề án 02-ĐA/TU về sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Thứ hai - 23/08/2021 15:01
Ngày 26/12/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động 22-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Chương trình hành động 23-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 21/3/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án 02-ĐA/TU về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Tiền Giang. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, các ngành, các cấp xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW ở cấp, ngành mình. Qua triển khai, quán triệt các Nghị quyết đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị về sự cần thiết phải tiến hành sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị của tỉnh.

Qua 3 năm thực hiện Đề án đã giảm: 5 đầu mối cấp sở; 130 đầu mối cấp phòng; 61 trường trung học cơ sở, tiểu học và mẫu giáo mầm non; 57 đầu mối thuộc cấp phòng, chi cục của các sở, ngành tỉnh; giảm 39 tổ chức phối hợp liên ngành tỉnh. Giảm 9 lãnh đạo cấp sở (4 trưởng, 5 phó); giảm 216 lãnh đạo cấp phòng (159 trưởng, 57 phó); giảm 61 hiệu trưởng, 44 hiệu phó các trường Trung học cơ sở, tiểu học, mẫu giáo mầm non; giảm 57 trưởng chi cục, trạm chuyên ngành, trung tâm dịch vụ.

Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh

Đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Kiện toàn Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy, phân công cán bộ kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo của Ban, giải thể các cơ quan trực thuộc, không giao biên chế chuyên trách. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; giao chức năng khám, điều trị bệnh cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý về khoa Nội A, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, từ 01/01/2019.

Hợp nhất Đảng bộ khối cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh do có chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy tương đồng, thực hiện nhiệm vụ chủ yếu là công tác xây dựng Đảng, đồng thời sắp xếp lại tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế hiện nay.

Tổ chức lại Văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh. Giải thể Văn phòng các cơ quan khối đảng, điều chuyển bộ phận tài chính, quản trị về Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung, từ 01/11/2018.

Các cơ quan, đơn vị đã sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong để tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động. Qua đó, giảm 27 đầu mối cấp phòng; giảm 27 trưởng phòng, 4 phó trưởng phòng.

Đối với các cơ quan khối chính quyền cấp tỉnh

Thực hiện Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, hoạt động từ ngày 01/01/2019. Qua tổ chức thực hiện phát sinh những chồng chéo, bất cập nên đã tách Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thành 2 cơ quan là Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, hoạt động từ 01/01/2021.

Có 19/20 cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong (riêng Sở Ngoại vụ không xây dựng đề án do chờ hướng dẫn của Trung ương). Đến nay, các sở, ngành tỉnh đã giảm 30 đầu mối, 30 trưởng phòng.

Sắp xếp tổ chức bộ máy cấp huyện

Các mô hình thí điểm về tinh gọn tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý được triển khai thực hiện phù hợp với tình hình của địa phương. Đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị cấp huyện ở 11/11 đơn vị; Trưởng ban Tổ chức cấp ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện ở 6/11 đơn vị; Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện ở 8/11 đơn vị; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đồng thời là Chánh Thanh tra cấp huyện ở 4/11 đơn vị.

Giải thể 8 Phòng Y tế huyện, đồng thời chuyển chức năng tham mưu quản lý nhà nước về y tế cho Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, chuyên môn nghiệp vụ chuyển cho Trung tâm Y tế huyện.

Thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện 9/11 đơn vị; Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 1/11 đơn vị (huyện Tân Phú Đông).

Sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã

Thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã 105/173 đơn vị; Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 20/172 đơn vị. Giảm 67 công chức cấp xã do thực hiện sắp xếp, bố trí công chức xã dôi dư theo Quyết định 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Giảm 183 người hoạt động không chuyên trách cấp xã do thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Bố trí 710 công an chính quy về 142 xã công tác đảm bảo mỗi xã có 5 công an chính quy; gồm 142 trưởng công an, 66 phó trưởng công an.

Thực hiện kiêm nhiệm: Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách cấp xã 31 người. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm các chức danh không chuyên trách cấp xã 41 người. Người hoạt động không chuyên trách ấp, khu phố kiêm các chức danh không chuyên trách ấp, khu phố 918 người. Trong đó, Bí thư kiêm Trưởng ấp, khu phố 907 người, Bí thư kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận 7 người; Trưởng ấp kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận 4 người.

Sắp xếp tinh gọn hệ thống tổ chức bộ máy và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp

Tổ chức thực hiện hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối. Đến nay, giảm 36 đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành cấp tỉnh, 29 đơn vị cấp huyện (giảm 65 cấp trưởng, 54 cấp phó); giảm 61 đơn vị sự nghiệp giáo dục (giảm 61 hiệu trưởng, 44 hiệu phó các trường trung học cơ sở, tiểu học và mẫu giáo mầm non); giảm 57 đơn vị cấp phòng, chi cục thuộc các sở, ngành tỉnh (các trạm chuyên ngành, trung tâm dịch vụ,...); giảm 39 tổ chức phối hợp liên ngành tỉnh.

Sắp xếp các tổ chức hội

Năm 2021, tỉnh có 47 hội được giao 104 người làm việc (giảm 34 người so với năm 2015), cụ thể: 15 hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh được giao 51 người; 32 hội có phạm vi hoạt động trong huyện được giao 53 người.

Kiện toàn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, ấp khu phố đạt dưới 50% cả 2 tiêu chuẩn

Nhập một đơn vị hành chính cấp xã do không đủ tiêu chí theo quy định (xã Mỹ Phước vào thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước). Giảm 20 ấp, khu phố (còn 1.005/1.025 ấp, khu phố so với trước đây).

Thực hiện tinh giản biên chế

Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, đến nay biên chế khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 1.008/1.192 biên chế do Ban Tổ chức Trung ương phân bổ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân bổ lại biên chế các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, căn cứ vào đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để đảm bảo tính tương đồng, phù hợp với thực tế. Theo đó, đến hết năm 2021, biên chế:

Đối với các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện còn 1.073 người, giảm 10% (tương ứng 119 người). Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các cơ quan, đơn vị.

Đối với khối nhà nước:

Công chức: năm 2015 là 2.263, năm 2021 là 2.004 giảm 259 người (2.263/2.004) đạt 11,4%.

Người làm việc trong cơ quan nhà nước: năm 2015 là 27.221, năm 2021 là 24.498 giảm 2.723 người (27.221/24.498) đạt 10%.

Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy được xây dựng cụ thể, rõ ràng, bám sát Nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Xác định lộ trình thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Có sự lãnh đạo tập trung thống nhất, toàn diện của các cấp ủy, sự chủ động, tích cực của các ngành, các cấp, nhất là trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Phát huy tốt vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao của cấp ủy, các ngành, các cấp và cán bộ, công chức, đảng viên về chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện ở các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị. Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức, đơn vị được thực hiện đúng theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Sau sắp xếp các tổ chức bộ máy nhanh chóng ổn định, đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cơ quan, tổ chức được phân định rõ ràng, điều chỉnh, bổ sung phù hợp; cơ bản khắc phục được tình trạng chồng chéo, bất cập trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở một số cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian tới tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu để tạo sự thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện nghị quyết; đấu tranh kịp thời, có hiệu quả những luận điệu của các phần tử xấu, lợi dụng việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế để xuyên tạc, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả để thực hiện mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giảm biên chế. Tiếp tục phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cấp, ngành, địa phương; tuân thủ nguyên tắc, không chủ quan hoặc trông chờ, ỷ lại. Bám sát Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ theo lộ trình, có bước đi phù hợp, làm đến đâu chắc đến đó, dứt điểm từng ngành, từng cơ quan, đơn vị; thực hiện quyết liệt có hiệu quả những việc đã có chủ trương, đã rõ, đảm bảo đủ điều kiện, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn nhưng phải đảm bảo tiêu chí nâng cao hiệu lực, hiệu quả, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp. Chủ động kịp thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan, đơn vị cho phù hợp sau khi sáp nhập, đảm bảo không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang mô hình tự chủ hoàn toàn về tài chính và thực hiện xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp có khả năng, đủ điều kiện xã hội hóa cao. Tiếp tục thực hiện, tổ chức lại các ấp, khu phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả; đồng thời, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế./.
 

Phạm Thế Vinh

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên