03:45 BNT Thứ năm, 11/08/2022

Nội dung chínhThống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 25


Hôm nayHôm nay : 1236

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 95901

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17181422

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Thông tin về công tác xây dựng Đảng và tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Thứ bảy - 10/08/2019 18:16
Thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, sáng ngày 8/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông tin về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.
Đại biểu dự hội nghị

Đại biểu dự hội nghị

Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, tăng cường đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất cao, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương bám sát những nhiệm vụ đã đề ra, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và giải pháp thực hiện, nhằm đạt kết quả cao nhất; đồng thời, luôn chú trọng đến việc triển khai, học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Trung ương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cụ thể như các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII)…; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; phát huy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Phương pháp lãnh đạo, điều hành không ngừng được đổi mới và coi trọng hiệu quả, bám sát quy chế làm việc; kết hợp chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt với tầm nhìn lâu dài để phát triển toàn diện, ổn định và bền vững theo đúng quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng.

Tập trung triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); kết quả bước đầu đã giảm 4 đầu mối cấp sở, ban, ngành tỉnh; 166 đầu mối cấp phòng; 39 đầu mối cấp trạm, trung tâm trực thuộc sở; thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14 ngày 4/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2018:

Có 19,38% cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 75,31% cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5,54% cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ; 0,5% cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 2 cơ sở đảng không đánh giá do mới thành lập.

Có 18,12% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 78,22% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 4,02% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành nhiệm vụ; 0,44% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ; 28 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở không đánh giá do mới thành lập.

Có 13,7% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 80,81% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5,9% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 0,46% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (theo chỉ đạo của Trung ương, năm 2018 là năm dân vận chính quyền của cả nước); qua đó, tiếp tục nâng chất phong trào thi đua “Dân vận khéo -  Dân vận chính quyền” gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cách mạng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương đạt được kết quả thiết thực. Tạo điều kiện thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra; từng đại biểu Quốc hội đã phát huy cao tính chủ động, tích cực nghiên cứu và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực vào công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội; công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân được thực hiện theo đúng quy định, quá trình điều hành kỳ họp khoa học, linh hoạt, dân chủ, đúng luật, chất lượng các kỳ hợp tiếp tục được nâng lên; hoạt động giám sát luôn đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và được duy trì thường xuyên; công tác tiếp xúc cử tri được tổ chức đầy đủ, chất lượng; việc tiếp dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên, qua đó góp phần giải thích, tuyên truyền để công dân hiểu và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành các hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại ở địa phương có những chuyển biến tích cực.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm; công tác thanh tra; kiểm tra; giám sát được thực hiện thường xuyên; phát hiện và xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân vi phạm, khắc phục sơ hở, thiếu sót; chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các hành vi tham nhũng, lãng phí. Đã kiểm tra 14 cơ quan, đơn vị; qua kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện 25 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Về kinh tế - xã hội, thời gian qua, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; sự quyết liệt trong điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nên tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh năm 2018 đạt kế hoạch đề ra, tăng 7,24% (Nghị quyết từ 7,0 - 7,5%), xét về quy mô kinh tế tính theo tổng giá trị GRDP thì Tiền Giang đạt trên 82.600 tỷ đồng, đứng thứ 3/13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (sau Long An, Cần Thơ). Sáu tháng đầu năm 2019, GRDP của tỉnh tăng 7,07%, cao hơn so cùng kỳ năm 2018 (6,89%).

Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên tổ chức đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức nhiều cuộc họp mặt, tiếp xúc với công nhân, lao động, trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư,… nên số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng khá, trong năm 2018 đã thành lập mới 731 doanh nghiệp (tăng 14,2% so với năm 2017) với vốn đăng ký 3654 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm 2019 có 345 doanh nghiệp thành lập mới (quy mô bình quân 11 tỷ đồng/doanh nghiệp; hiện nay, toàn tỉnh có 5.354 doanh nghiệp, trên 60.300 hộ kinh doanh, 01 liên hiệp hợp tác xã, 180 hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, 565 tổ hợp tác đang hoạt động.

Tình hình thu hút đầu tư, năm 2018 đã thu hút được 28 dự án đầu tư (10 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký 8.257,3 tỷ đồng, tăng 3,9 lần so với cùng kỳ năm 2017.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018 đã tạo được dấu ấn tốt đẹp, được Thủ tướng Chính phủ, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành bạn, doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế đánh giá cao; trong số 49 dự án được trao chủ trương đầu tư, chủ trương nghiên cứu và mời gọi đầu tư với tổng vốn trên 35 ngàn tỷ đồng, đã có 18 dự án triển khai thi công xây dựng và sẽ đi vào hoạt động trong năm 2019, 12 dự án đang thực hiện quy trình đầu tư, số còn lại phần lớn đã có nhà đầu tư đăng ký nghiên cứu để thực hiện các bước tiếp theo.

Xây dựng nông thôn mới, đã chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát, đánh giá lại hiện trạng mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu và xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp để củng cố, nâng chất các tiêu chí ở 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2016 trở về trước theo quy định mới; năm 2018, đã tổ chức lễ công bố 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng đến cuối năm 2018 có 60/144 xã; kế hoạch năm 2019 triển khai xây dựng nông thôn mới tại 23 xã, đến tháng 6 ra mắt được 03 xã. Phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có trên 100 xã và 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của thành phố Mỹ Tho và 2 thị xã của tỉnh.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo, giải quyết việc làm và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo được tập trung lãnh đạo đạt kết quả tốt, an sinh xã hội được đảm bảo. Năm 2018 đã giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3,41% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều (Nghị quyết 3,69%); giải quyết việc làm cho 22.000 lao động (Nghị quyết 20.000 lao động), trong đó có 206 lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài (Nghị quyết 150 lao động); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 48% (Nghị quyết 48%); tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3% (Nghị quyết dưới 3%),...

Tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; năm 2018, tội phạm về trật tự xã hội giảm gần 18%; tai nạn giao thông được kéo giảm cả ba tiêu chí gần 20% (06 tháng đầu năm 2019, tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm: giảm 33,9% về số vụ, giảm 23,2% số người chết và giảm 39,6% số người bị thương). Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lập Tổ công tác, tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề để chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh hàng tháng đều tổ chức tiếp xúc, đối thoại nhân dân. Tiền Giang được Ban Dân nguyện Quốc hội đánh giá là một trong những địa phương thực hiện tốt việc tiếp công dân với tầng suất tiếp dân vượt luật định.

Thanh Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên