00:46 BNT Thứ bảy, 02/07/2022

Nội dung chínhThống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 211

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3906

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16900220

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ ba - 02/02/2021 17:56
Ngày 29 tháng 01 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn 179-CV/TU về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo tinh thần Nghị quyết 133/2020/QH14 của Quốc hội khoá XIV, Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày Chủ nhật, 23/5/2021; để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt những yêu cầu nhiệm vụ sau:

Tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch 05-KH/TU ngày 12/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của công dân; nắm được các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải gương mẫu, có trách nhiệm tuyên truyền, động viên, hướng dẫn Nhân dân tích cực tham gia bầu cử; vận động mọi cử tri tự giác thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài, xứng đáng là đại biểu mà Nhân dân tin cậy.

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nội dung tổng kết cần có chiều sâu, đánh giá đầy đủ những thành tựu, khuyết điểm, rút ra những kinh nghiệm tốt, chưa tốt làm cơ sở cho việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân khóa mới, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện tham gia làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp những người không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm theo đúng quy trình và hướng dẫn của Trung ương; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Lãnh đạo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Các cấp ủy đảng chỉ đạo Ủy ban nhân dân cùng cấp, các ngành có liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí,... phục vụ cho cuộc bầu cử; xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử; có phương án chủ động đối phó kịp thời với những tình huống có thể xảy ra, nhất là các tình huống thiên tai, dịch bệnh…, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Phải xem công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 ở từng ngành, địa phương.

Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, các sở, ngành liên quan có kế hoạch thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định; hướng dẫn, kiểm tra về công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đạt kết quả tốt.

Trong đó, cần lưu ý các mốc thời gian:

Chậm nhất ngày 07/02/2021 (105 ngày trước ngày bầu cử): Thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Chậm nhất ngày 17/02/2021 (95 ngày trước ngày bầu cử): Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Từ ngày 22/02/2021 đến 27/02/2021 (85 - 90 ngày trước ngày bầu cử) gửi dự kiến danh sách đơn vị bầu cử của tỉnh về Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chậm nhất ngày 04/3/2021 (80 ngày trước ngày bầu cử): Công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Công bố số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Chậm nhất ngày 14/3/2021 (70 ngày trước ngày bầu cử): Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã.
Chậm nhất là 17 giờ ngày 14/3/2021 (70 ngày trước ngày bầu cử): Kết thúc việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử.

Chậm nhất ngày 19/3/2021 (65 ngày trước ngày bầu cử): Hội nghị hiệp thương lần thứ 2.

Chậm nhất ngày 03/4/2021 (50 ngày trước ngày bầu cử): Thành lập Tổ bầu cử.

Ngày 13/4/2021 (40 ngày trước ngày bầu cử): Niêm yết danh sách cử tri.

Chậm nhất ngày 18/4/2021 (35 ngày trước ngày bầu cử): Hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Chậm nhất là ngày 28/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử): Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

10 ngày trước ngày bầu cử (tức ngày 13/5/2021): Ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.

Trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ (tức ngày 22/5/2021): Kết thúc vận động bầu cử.

Ngày 23/5/2021: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chậm nhất ngày 02/6/2021 (10 ngày sau ngày bầu cử): Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chậm nhất ngày 12/6/2021 (20 ngày sau ngày bầu cử): Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tổng kết cuộc bầu cử từ sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử cho đến trước ngày 22/6/2021.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thuờng vụ Tỉnh ủy xây dựng phương án nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông có kế hoạch tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong nội bộ và Nhân dân về ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các Ban đảng, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; cấp ủy huyện (tương đương) triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch 05-KH/TU, Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân thông suốt, thực hiện.
 
 

BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên