06:50 BNT Thứ bảy, 04/02/2023


Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 29


Hôm nayHôm nay : 2887

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 35160

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19172408

Trang nhất » Tin Tức » Lý luận - Chính trị

Đổi mới công tác dân vận; phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong nhân dân

Thứ ba - 26/10/2021 16:56
Thấm nhuần lời dạy của Bác: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"; “Dân vận là gì?”, “Dân vận phải thế nào?”, “Ai phụ trách dân vận?”, “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho”, “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân đều phải phụ trách dân vận”.

Thực hiện Nghị quyết Đại Hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp; nhìn lại chặng đường 5 năm qua, với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Trên cơ sở chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; Ban Dân vận Huyện ủy nghiên cứu lý luận gắn với thực tiễn và tham mưu Huyện ủy kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo công tác dân vận; đặc biệt sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Dân vận tham mưu ban hành Nghị quyết 41-NQ/HU ngày 31/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện đồng thời với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp qua đó, các cấp, các ngành đề ra chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực.

Tham mưu hướng dẫn thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, phối hợp với các ngành có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện; quan tâm nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của nhân dân, về mức độ hài lòng khi thực hiện các chủ trương, chính sách, các cuộc vận động, kịp thời báo cáo cấp ủy lãnh đạo, do đó các văn bản lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền luôn phù hợp lòng dân, khả thi trong thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực. Ban Dân vận Huyện ủy thường xuyên quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ công tác trong hệ thống dân vận; nhất là trong giai đoạn thực hiện Đề án số 02-ĐA/HU ngày 13/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện theo các Nghị quyết 18-NQ/TW; 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Dân vận Huyện ủy Huyệphối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện, các cấp ủy cơ sở bố trí 9 cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể kiêm cán bộ dân vận cơ sở. Qua đó hàng năm 13 khối vận xã - thị trấn đều được Ban Dân vận Huyện ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ qua, đã tham mưu Huyện ủy tổ chức sơ, tổng kết hơn 20 chỉ thị, nghị quyết có liên quan nhằm kịp thời rút kinh nghiệm để chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác dân vận trong thời gian tới. Hàng năm Ban Dân vận Huyện ủy đều được Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, riêng trong năm 2018, 2019 được Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xếp hạng nhất trong hai năm liền.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gò Công Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; nhiệm kỳ qua công tác dân vận ghi dấu ấn và đạt thành tích trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, ghi nhận sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các chương trình, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước; góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao đạo đức công vụ; giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; tăng cường sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể huy động hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ tham gia công tác dân vận. Thông qua các chương trình hành động, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, trong đó nổi bật nhất là sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với chính quyền tham gia xây dựng nông thôn mới với các phong trào cụ thể như “vớt lục bình”, khơi thông dòng chảy ở 256/256 tuyến kênh với tổng diện tích vớt là 1.451.454m2, thực hiện dựng 66 rào chắn lục bình đầu các tuyến kênh; “hiến đất làm đường”, đã hiến 20.977,5 m2 đất mở đường giao thông nông thôn; “trồng hoa trên các đường làng, ngõ xóm” được 44.120 cây xanh, hoa kiểng các loại, 27,2 km tuyến đường hoa; mô hình “ánh sáng quang phòng, chống tội phạm” được nhân rộng tại 101 ấp, khu phố, có khoảng 2.930 bóng đèn được thắp sáng trên 250km tuyến đường trục lộ nông thôn với kinh phí nhân dân đóng góp trên 500 triệu đồng.

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các Hội quần chúng tham gia thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện; quan tâm tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/ TW ngày 12/12/2014 của Bộ Chính trị về việc "Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chỉnh trị xã hội" và Quyết định 218-QĐ/ TW ngày 12/12/2014 của Bộ Chính trị về "Ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền"; đồng thời triển khai thực hiện tốt Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Bộ Chính trị về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tổ chức triển khai, phát động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước bằng hành động cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực, đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đến nay đã ra mắt 11/11 xã nông thôn mới, 01 đô thị văn minh và tham gia xây dựng ra mắt huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Thường xuyên kết hợp giữa hoạt động phong trào với xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển đoàn viên, hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, tập hợp 97,71% hộ nông nghiệp là hội viên Nông dân (nghị quyết 98%); 78,5 % Phụ nữ trong độ tuổi đủ điều kiện vào hội (nghị quyết 75%); Thanh niên có mặt tại địa phương vào tổ chức đoàn đạt 32,13% (Nghị quyết từ 30 - 35%), vào Hội Liên hiệp Thanh niên 57,61% (Nghị quyết từ 55 - 60%); 99,8% hội viên Cựu chiến binh (Nghị quyết 98%); phát triển mới 987 công đoàn viên (Nghị quyết 800 - 1.000).

 Hàng năm có trên 85% tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở vững mạnh trở lên, không có trung bình và yếu. Có 100% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên của MTTQ, các đoàn thể huyện được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:

Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, các đoàn thể phát động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2020 - 2025) của Đại hội Đảng bộ cơ sở, huyện, tỉnh và Nghị quyết Đại hôi XIII của Đảng.

Phối hợp kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vể công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, dân chủ cơ sở nhất là quán triệt nhận thức sâu sắc các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị lẩn thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XI "về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; tập trung cao việc quán triệt và tổ chức thực hiện Quyết định 217-QĐ/ TW ngày 12/12/2014 của Bộ Chính trị về việc "Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chỉnh trị xã hội" và Quyết định 218-QĐ/ TW ngày 12/12/2014 của Bộ Chính trị "Ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền", Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Bộ Chính trị về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, Quyết định 831-QĐ/TU ngày 20/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định cấp uỷ, tổ chức đảng phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề 2020 “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sơ tổng kết, nắm bắt thực tiễn kịp thời phản ánh, tham mưu cấp ủy, chính quyền bổ sung, điều chỉnh đề ra những chủ trương phù hợp trên tinh thần "huy động sức dân phải bồi dưỡng sức dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh", "Mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải thuận lòng dân...".

Phát triển, củng cố tổ chức vững mạnh, tăng cường tập hợp đoàn kết đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Chú trọng khu vực kinh tế ngoài Nhà nước và đồng bào có đạo. Xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đạt hiệu quả thiết thực.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo chủ trương của Trung ương, các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo và chỉ đạo chính quyền triển khai thực hiện ‘năm dân vận chính quyền”, trong những năm qua đã khẳng định công tác Dân vận chính quyền đổi mới phương pháp, nội dung tuyên truyền, vận động Nhân dân qua hình thức trực tiếp và gián tiếp; công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính đã được các cấp, các ngành, mà trọng tâm là lãnh đạo huyện rất quan tâm và chỉ đạo thực hiện sâu sát, hiệu quả; từ đó nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc của Nhân dân, tạo niềm tin của người dân vào Đảng, chính quyền các cấp hiện nay và những năm tiếp theo.

Phạm Minh Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên