06:15 BNT Thứ ba, 24/11/2020Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 8


Hôm nayHôm nay : 1612

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 161483

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12123279

Trang nhất » Tin Tức » Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cần sáng tạo để nâng cao hiệu quả trong học tập và làm theo Bác

Thứ hai - 09/02/2015 10:54
Ông Nguyễn Anh Tuấn

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Thực hiện Hướng dẫn 137-HD/BTGTW ngày 3-12-2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” trong năm 2015, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết:


Chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2015 về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương là sự tiếp nối nội dung những chủ đề học tập trong những năm qua.

Mục đích chủ đề học tập năm 2015 là nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cấp về tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc gắn bó với nhân dân, xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong Đảng nhằm làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung chủ đề học tập năm 2015 sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

* PV: Nội dung học tập và liên hệ thực tiễn của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị như thế nào,
thưa ông?

* Ông Nguyễn Anh Tuấn: Trong quá trình học tập chủ đề năm 2015 cần gắn chặt với việc thực hiện nội dung lời căn dặn của Bác trong Di chúc về việc “Giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quy định 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Quy định những điều đảng viên không được làm; việc lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc của cơ quan, địa phương, đơn vị để giải quyết.

Để thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả chủ đề học tập năm 2015 nói riêng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung đòi hỏi bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu cần gương mẫu thực hiện.

Các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký thực hiện các nội dung làm theo. Nội dung làm theo phải bám sát với nội dung chủ đề học tập năm 2015 và nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị. Các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cần tìm tòi, sáng tạo những cách làm hiệu quả, những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả thực chất; tránh làm chiếu lệ, hình thức.

Các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước gắn việc triển khai thực hiện nội dung chủ đề năm 2015 với nội dung Chỉ thị 1973-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ trong các buổi sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị; đồng thời kết hợp vào các đợt phát động phong trào thi đua vào đầu năm và tổng kết cuối năm.

* PV: Hình thức tổ chức học tập và tuyên truyền về nội dung chủ đề sâu rộng trong xã hội sẽ giúp cho việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao. Ông chia sẻ vấn đề này như thế nào?

* Ông Nguyễn Anh Tuấn: Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung học tập, thảo luận, xác định nội dung học tập và bàn biện pháp thực hiện làm theo trong từng tháng, quý cho phù hợp với điều kiện cụ thể; đồng thời hàng tháng, quý các đơn vị chọn những vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận biện pháp khắc phục. Để việc học tập chủ đề năm 2015 đạt hiệu quả, đi vào chiều sâu, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần chú trọng thực hiện các nội dung cơ bản sau:

Tháng 1 đến tháng 3: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Trung thực, trách nhiệm” gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đăng ký làm theo. Nội dung đăng ký làm theo bám sát vào chủ đề năm 2015 và chức trách, nhiệm vụ của từng người.

Tháng 4 đến tháng 6: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nội dung “gắn bó với nhân dân” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tháng 7 đến tháng 9: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nội dung “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” gắn với Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Từ tháng 9 đến tháng 12: Chi bộ, cơ quan kiểm điểm đánh giá thực hiện chủ đề năm 2015, đảng viên tự phê bình và phê bình trước tập thể chi bộ về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo, nhất là đưa nội dung học tập và làm theo chủ đề năm 2015 vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ; về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; về vai trò nêu gương của lãnh đạo, người đứng đầu…

* PV: Để việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2015 đạt hiệu quả cao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan có kế hoạch gì trong thời gian tới?

* Ông Nguyễn Anh Tuấn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức tập huấn nội dung, triển khai, hướng dẫn cách thức tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chủ đề năm 2015 trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể cho cấp ủy các huyện, thành, thị, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉ̉nh tại hội nghị báo cáo viên bằng hình thức trực tuyến vào tháng 1-2015.

Trên cơ sở nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch đưa nội dung học tập chủ đề năm 2015 vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng ở từng chi bộ, cơ quan, đơn vị; tổ chức các hoạt động tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông về nội dung của chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị.

Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung, cách thức tổ chức triển khai thực hiện chủ đề; chú trọng phát hiện, biểu dương nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn với tuyên truyền đại hội đảng các cấp, các ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước (kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4…) trong năm 2015; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị và tương đương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc triển khai, nghiên cứu, học tập nội dung chủ đề và công tác tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

* PV: Xin cảm ơn ông! 

NGUYÊN CHƯƠNG (thực hiện)

Theo baoapbac.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang

Trụ sở: Số 2, đường 30 tháng 4, phường 1, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang. Tiền thân là Ban Tuyên huấn tỉnh, được thành lập vào tháng 8-1948. Là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa - văn nghệ, thông tin, báo chí, khoa giáo, nghiên cứu lịch...
Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên