16:03 BNT Thứ ba, 28/03/2023


Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 131

Máy chủ tìm kiếm : 22

Khách viếng thăm : 109


Hôm nayHôm nay : 14493

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 371818

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19847663

Trang nhất » Tin Tức » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015

Thứ hai - 10/06/2013 09:03
Ngày 07/11/2006, Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Chỉ thị 06-CT/TW về lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đến năm 2010, Trung ương đã tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động này, Hội nghị đã khẳng định những kết quả bước đầu có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự nghiệp cách mạng lâu dài của dân tộc.
Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện CT 03 của Bộ Chính trị

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện CT 03 của Bộ Chính trị

Với Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị (khóa XI) tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân càng nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Người; càng ra sức phấn đấu, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ tham nhũng, tiêu cực khác.

Tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) đã ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nêu rõ quyết tâm chính trị của toàn Đảng là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ, việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 đề ra 4 nhóm giải pháp, trong đó giải pháp hàng đầu trong nhóm là giải pháp thứ tư về công tác chính trị, tư tưởng là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương, các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã có nhiều cố gắng, đạt được những kết quả quan trọng trên các phương diện chủ yếu sau:

- Trực tiếp góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Khích lệ sự nỗ lực phấn đấu cao trong việc tìm tòi những cách thức tổ chức phù hợp, cụ thể hoá các nội dung nêu trong Chỉ thị theo chức trách, nhiệm vụ và đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

- Một số vấn đề tiêu cực, tồn đọng nhiều năm, gây bức xúc trong dư luận tại địa phương, tại cơ quan, đơn vị bước đầu đã được giải quyết khá tốt, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

- Từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Ở tỉnh ta, để thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Thông tri 05-TT/TU và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan để các cấp ủy đảng triển khai, thực hiện; là thành lập bộ phận giúp việc, ban hành quy chế làm việc, phân công các thành viên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng đã được các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, gắn với việc lựa chọn một số vấn đề bức xúc của cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên bàn biện pháp khắc phục, giúp cho mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.   

Hai năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa lớn, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; tinh thần, thái độ của cán bộ, đảng viên đối với công việc cũng như quan hệ, ứng xử với nhân dân có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, cũng phải khách quan nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm đang tồn tại như việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở nhiều địa phương, đơn vị nhìn chung còn chậm và chưa đồng đều; một số nội dung nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư thực hiện chưa đạt yêu cầu (nhất là việc xây dựng chương trình giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống nhà trường; việc xây dựng quy chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên); việc tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả của các cấp, của ban, ngành, đoàn thể đang còn hạn chế.

Trên thực tế, việc học tập và làm theo gương Bác trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa thường xuyên, để tạo ra những chuyển biến thật sự về chất; việc đăng ký làm theo có nơi còn mang tính hình thức, thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở; trách nhiệm nêu gương ở một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt chưa thật sự rõ, nhất là nêu gương về tác phong lãnh đạo, điều hành, tự phê bình và phê bình; việc đưa nội dung học tập và làm theo vào sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng của các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị gắn với việc lựa chọn một số vấn đề bức xúc để giải quyết vẫn còn hạn chế,... Điều đó đã ảnh hưởng nhiều đến kết quả triển khai thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác.

Trong năm 2013, để việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động cụ thể hoá phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra. Đó là:

- Triển khai thực hiện tốt việc học tập chủ đề năm 2013. Cần làm rõ những nội dung của chủ đề trong mối quan hệ với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Tư (khóa XI) về xây dựng Đảng, Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc của địa phương, của cơ quan, đơn vị,...

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để đánh giá đúng thực chất kết quả việc làm theo gương Bác về phong cách lãnh đạo, quản lý, điều hành.

- Phải quan tâm đúng mức đến việc phát hiện, nuôi dưỡng, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những mô hình hay, những cách làm tốt của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xem đây là một trong những giải pháp hàng đầu để việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng có sức lan tỏa rộng lớn.

- Cần phát huy kết quả tốt từ cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí năm 2012 - 2013. Bộ phận giúp việc cần tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phát động tiếp cuộc thi giai đoạn từ nay đến năm 2015; đồng thời, có kế hoạch in ấn, phát hành những tác phẩm có giá trị để mở rộng tuyên truyền.

Từ nay đến năm 2015, cần tập trung nghiên cứu để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1- Tiếp tục quan tâm, đầu tư đúng mức cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trong diện rộng. Gắn việc kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương Tư về xây dựng Đảng. Tiếp tục rà soát, bổ sung, kiện toàn bộ phận giúp việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gắn với tăng cường chỉ đạo bộ phận giúp việc, bộ phận chuyên trách các cấp nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc.

2- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và khơi dậy ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ban, ngành có liên quan quan tâm chỉ đạo tốt hơn đối với Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Lãnh đạo các cơ quan báo, đài trong tỉnh cần đầu tư hơn nữa cho chuyên mục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo những cách làm mới, cách làm hay, có tính hấp dẫn, thuyết phục để tuyên truyền, giáo dục.

3- Trong nội dung chỉ đạo của cấp ủy cần khẳng định rõ yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, nền nếp ở chi bộ, đảng bộ như Trung ương đã xác định, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào nội dung “học tập phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp, đổi mới phương thức thực hiện phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị.

Chú trọng việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần ban hành quy định về việc thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, lấy kết quả phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể.

4- Các cấp ủy cần quan tâm chỉ đạo bộ phận giúp việc nghiên cứu, đề xuất những cách làm thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị; phối hợp với lãnh đạo cùng cấp tiếp tục chỉ đạo, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, nhất là những vấn đề về đạo đức, lối sống đang gây bức xúc trong dư luận, để bàn biện pháp phấn đấu và xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể.

5- Tập trung nghiên cứu để đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục, trong đó cần quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên mạng nội bộ,... Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị; đồng thời, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức.

Việc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, giúp chúng ta rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với các chủ đề tư tưởng hàng năm; từ đó xác định rõ hơn các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là cần có những cách làm mới hơn, phong phú hơn, cụ thể và sáng tạo hơn để các nội dung học tập và làm theo tấn gương đạo đức Hồ Chí Minh gắm với chủ đề hàng năm luôn khởi sắc. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và các tầng lớp nhân dân sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần tự giác, xem việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là vinh dự, là nghĩa vụ và là trách nhiệm của chính mình.

Nguyễn Văn Danh - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên