02:30 BNT Thứ năm, 29/09/2022


Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 592

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 285946

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17665381

Trang nhất » Tin Tức » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động qua 01 năm thực hiện chuyên đề năm 2017

Thứ tư - 03/01/2018 16:47
Trong năm 2017, việc triển khai, học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc, nội dung học tập phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị trong từng thời điểm cụ thể. 
Quang cảnh buổi tọa đàm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa, nguồn baoapbac.vn

Quang cảnh buổi tọa đàm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa, nguồn baoapbac.vn

Để đưa chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ,  ngày 28/02/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn 584-CV/TU về sinh hoạt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị từ năm 2016 đến năm 2020. Trên cơ sở đó, các cấp ủy tiến hành xây dựng kế hoạch chủ đề học tập năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” và tổ chức triển khai, hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên học tập, liên hệ  xây dựng bản cam kết cá nhân sát với nhiệm vụ được phân công. Trong triển khai thực hiện chuyên đề của năm 2017 luôn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Qua học tập, cán bộ, đảng viên, đoàn viên nhận thức đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; xác định đây là nội dung quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bám sát chuyên đề năm 2017, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đưa chủ đề học tập năm 2017 vào trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, trong đó xác định nội dung học tập và làm theo cụ thể cho từng tháng, quý. Trong sinh hoạt, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, thảo luận, liên hệ, đề ra phương hướng phấn đấu học tập và làm theo chủ đề năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; các phong trào thi đua, cuộc vận động của cơ quan, đơn vị; nhất là chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thảo luận, bàn biện pháp giải quyết. Đặc biệt là, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, địa phương, đơn vị được nội bộ và dư luận quan tâm.

Trên cơ sở nội dung chủ đề học tập năm 2017, các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI), gắn với thực hiện Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua thực hiện, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp có nhiều thay đổi trong nhận thức, nhất là trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; phong cách làm việc dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khiêm tốn, gần gũi, tôn trọng cấp dưới, tôn trọng nhân dân.

Thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo của cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư để báo cáo với chi bộ, với lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát nội dung thực hiện làm theo, đây là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Nhìn chung, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nội dung bản cam kết làm theo, phát huy tính dân chủ, tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, tự giác trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, cũng như trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Trong chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017, cấp ủy tiến hành trên 60 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 22 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra đảng ủy và các đảng viên là Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thành lập 2 Tổ khảo sát, tiến hành khảo sát ở 7 đảng ủy xã (tương đương) và 4 chi bộ cơ sở trực thuộc đảng ủy xã. Cấp huyện và các chi, đảng bộ cơ sở tiến hành kiểm tra, giám sát 48 cuộc. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc đưa nội dung học tập và làm theo vào trong sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng; việc xây dựng và thực hiện nội dung bản cam kết làm theo của cán bộ, đảng viên; vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chủ chốt. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã triển khai nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhất là bám sát vào nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Về công tác tuyên truyền, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở thực hiện thường xuyên, liên tục, có hệ thống, bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú như: Tổ chức tuyên truyền gắn với các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và địa phương; trên các phương tiện thông tin đại chúng; các lớp học thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chương trình giáo dục phổ thông, dạy nghề; tuyên truyền qua sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể chính trị - xã hội hàng tháng, quý; qua cổ động trực quan và các điển hình trong học tập và làm theo Bác. Tiếp tục phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Việc triển khai học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” được các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đúng theo tinh thần hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy. Qua đó cho thấy đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét về nhận thức và hành động, nhất là trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, với nhân dân.

Trong năm 2018, các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng.

TS. Nguyễn Út

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên