23:24 BNT Thứ tư, 21/10/2020Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30


Hôm nayHôm nay : 8393

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 150075

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11874455

Trang nhất » Tin Tức » Tuyên truyền » Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Thứ tư - 27/01/2016 11:04
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, từ khi có Đảng, Đảng đã dẫn dắt dân dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thật vậy, từ năm 1858 đến cuối thế kỷ XIX, phong trào vũ trang kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta rầm rộ bùng lên, dâng cao và lan rộng trong cả nước. Nhưng do sự bất lực và yếu hèn, triều đình phong kiến Việt Nam đã từng bước thỏa hiệp và đầu hàng, nước ta rơi vào tay thực dân Pháp. Tình hình đó đặt dân tộc Việt Nam đứng trước nhiệm vụ lịch sử nặng nề là phải lựa chọn một trong hai con đường: hoặc là đánh đuổi thực dân xâm lược và bọn phong kiến tay sai, giành độc lập cho dân tộc, mở đường cho sự phát triển của đất nước; hoặc là khoanh tay chấp nhận làm nô lệ cho Pháp.

Dân tộc Việt Nam với truyền thống yêu nước nồng nàn và tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất, không chấp nhận làm tay sai cho kẻ ngoại bang. Nên khi thực dân Pháp vừa đặt chân xâm lược nước ta, cả dân tộc liên tiếp đứng lên theo tiếng gọi của non sông để chống xâm lược. Từ Trương Định, Nguyễn Trung Trực… ở Nam bộ; Trần Tấn, Đặng Như Mai, Phan Đình Phùng… ở miền Trung; đến Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Quang Bích… ở miền Bắc. Phong trào dân tộc, dân chủ của các thế hệ người Việt Nam yêu nước lúc bấy giờ liên tục diễn ra rất quyết liệt, làm cho quân xâm lược Pháp gặp nhiều khó khăn. Nhưng tất cả những phong trào đó đều thất bại, bị đàn áp, tan rã vì thiếu đường lối đúng và giai cấp tiên tiến lãnh đạo.

Trước cảnh nước mất nhà tan đó, năm 1911 Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh quyết định ra nước ngoài để tìm con đường cứu nước, cứu dân. Trong thời gian bôn ba nước ngoài, Người đã bắt gặp lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, từ đó Người quyết định lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm ngọn đèn pha, làm kim chỉ nam cho việc cứu nước. Từ năm 1920 đến năm 1930, Người chuẩn bị đầy đủ những điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt quyết định trong toàn bộ tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam, dẫn tới những thắng lợi oanh liệt, những bước nhảy vọt trọng đại trong lịch sử của dân tộc ta. Đó là biểu hiện sự xác lập vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua chính đảng tiên phong, gánh vác sứ mệnh lịch sử dân tộc. Từ đây, nhân dân Việt Nam có người lãnh đạo, phát huy lòng nồng nàn yêu nước, ý chí tự cường, thực hiện khát vọng độc lập cùng nhân loại, đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp giải phóng loài người khỏi chế độ áp bức và bóc tột.

Nhìn lại lịch sử 86 năm qua từ khi có Đảng ra đời, chúng ta càng tự hào về Đảng ta đã lãnh đạo dân tộc ta tiến những bước dài trong lịch sử dân tộc, đưa đường chỉ lối cho mọi tầng lớp nhân dân trong hơn ba phần tư thế kỷ kiên cường đấu tranh vì độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội. Thành công của quá trình lãnh đạo cách mạng, vai trò to lớn của Đảng đối với dân tộc ta không phải do ý muốn mà có được, trái lại nó được tạo dựng do bản chất và bản lĩnh cách mạng kiên cường của Đảng, do năng lực và trí tuệ tập thể của cả một đội ngũ những phần tử ưu tú nhất của giai cấp công nhân, của dân tộc mà điều cơ bản nhất là có đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với sự phát triển của dân tộc và thời đại.

Thực tế, ngay từ lúc mới ra đời, với đường lối cách mạng đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo nhân dân thổi bùng ngọn lửa cách mạng năm 1930 - 1931 mà đỉnh cao là xô viết Nghệ - Tĩnh, chính quyền cách mạng đã được thiết lập ở hàng trăm xã ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Chiến tranh thế giới lần thứ II do chủ nghĩa phát xít gây ra, Đảng liền chuyển hướng chiến lược cách mạng, đón thời cơ và chớp thời cơ đúng lúc. Mới 15 tuổi với năm ngàn đảng viên cả nước, phát động toàn dân tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á.

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới ra đời đã bị giặc ngoài, thù trong hùa nhau đánh phá, mưu toan bóp chết chính quyền non trẻ của nhân dân ta, tiêu diệt Đảng Cộng sản. Vận mệnh của dân tộc vừa giành được độc lập bị đe dọa nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Đảng đã đề ra chủ trương kiên quyết chiến đấu bảo vệ nền độc lập, đồng thời sử dụng sách lược mềm dẽo, khôn khéo phân hóa kẻ thù, lần lượt làm thất bại âm mưu đen tối và hành động xâm lược của kẻ thù, giữ được nền độc lập, bảo vệ thành quả cách mạng.

Sau đó kẻ thù không để cho nhân dân ta rảnh tay xây dựng đất nước, chúng thay nhau xâm lược nước ta. Nhưng với tinh thần cách mạng: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành hai cuộc kháng chiến chống xâm lược suốt 30 năm và đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, ghi thêm những chiến công chói lọi và những trang sử hào hùng của dân tộc.

Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng ta tập trung sức lực và trí tuệ lãnh đạo nhân dân cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội - con đường mà lịch sử và dân tộc lựa chọn từ khi Đảng mới thành lập. Mặc dù tình hình quốc tế có những diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã thu được những thành tựu nhất định. Đó là khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh, xây dựng một số cơ sở vật chất quan trọng, xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, thiết lập và củng cố chính quyền nhân dân trên phạm vi cả nước, phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa, y tế, đánh thắng hai cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc, bảo vệ  chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc.

Song, bên cạnh những thành tích đã đạt được, trong thời kỳ này Đảng ta cũng phạm những sai lầm và khuyết điểm trong chủ trương, chính sách cũng như trong quá trình chỉ đạo thực tiễn. Với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói đúng sự thật ”, thẳng thắn phân tích những nguyên nhân của sự vấp váp, tin tưởng vững chắc vào khả năng của bản thân và của dân tộc, nhìn nhận một cách thận trọng, sáng suốt, Đảng ta đã quyết tâm đổi mới toàn diện đất nước, từ kinh tế đến chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, coi trọng đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế.

Sau 30 năm đổi mới, trong tình hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, thế giới có những diễn biến phức tạp khó lường, nhưng Đảng “đã lãnh đạo nhân dân giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử”. Đất nước thực hiện thành công bước đầu công cuộc đổi mới, ra khỏi tình trạng kém phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên rất nhiều, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đó là những minh chứng không thể chối cãi được.

Nhìn lại lịch sử 86 năm qua, từ ngày có Đảng, nhân dân ta tự hào về Đảng ta. Trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo cách mạng, Đảng ta có những lúc sai lầm và vấp váp, song đường lối cách mạng do Đảng ta đề ra cơ bản là đúng đắn và sáng tạo. Những chủ trương, đường lối, định hướng đúng đắn của Đảng là nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bản lĩnh, sự sáng suốt và trí tuệ của Đảng ta được thể hiện rất rõ nét ở những khúc quanh của lịch sử dân tộc. Khẳng định ưu điểm, thành tích của Đảng cũng chính là khẳng định quá khứ đấu tranh hào hùng, anh dũng và sáng tạo của dân tộc ta, khẳng định lòng tin của Đảng vào nhân dân, của nhân dân vào Đảng; khẳng định một bài học, một chân lý: Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016) toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc; đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ nhân loại. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; để Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Nguyễn Văn Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang

Trụ sở: Số 2, đường 30 tháng 4, phường 1, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang. Tiền thân là Ban Tuyên huấn tỉnh, được thành lập vào tháng 8-1948. Là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa - văn nghệ, thông tin, báo chí, khoa giáo, nghiên cứu lịch...
Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên