14:30 BNT Thứ năm, 03/12/2020Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 45


Hôm nayHôm nay : 5052

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17821

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12189639

Trang nhất » Tin Tức » Tuyên truyền » Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ

Cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức công tác tuyên giáo

Thứ ba - 30/12/2014 21:23
Ngày 30-12-2014, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. BBT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hôm nay, trước thềm năm mới 2015, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin gửi tới các đồng chí và qua các đồng chí, tới toàn thể các cán bộ, viên chứ, người lao động ngành Tuyên giáo trong cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Năm 2014, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, mau lẹ và khó lường. Tình hình trong nước có những thuận lợi, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đối ngoại được mở rộng, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, bước đầu đã xử lý thỏa đáng vấn đề phức tạp trên Biển Đông, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc. Trong nỗ lực và thành tựu chung đó, ngành Tuyên giáo đã có những đóng góp xứng đáng.

Một là, ngành Tuyên giáo đã bám sát tình hình thực tiễn đất nước và quốc tế, kịp thời tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt của công tác tuyên giáo. Công tác quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền, báo chí - xuất bản, văn học nghệ thuật, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, môi trường, các vấn đề xã hội; tuyên truyền thực hiện công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đều đạt được những kết quả tích cực.

Hai là, chất lượng công tác xây dựng các đề án, chương trình về văn hóa, giáo dục, khoa học côn nghệ… đã được nâng lên, tham mưu để Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đã phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tích cực triển khai, hoàn thành có chất lượng nhiều nội dung quan trọng do Trun gương giao trong quá trình Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới và xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Ba là, ngành Tuyên giáo đã chủ động trong công tác hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, các cấp, các ngành nhận thức sâu sắc và tích cực tham gia thực hiện. Chủ động trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, cung cấp kịp thời thông tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những vấn đề sự kiện lớn, quan trọng của đất nước và tình hình khu vực, thế giới. Phát hiện, nắm bắt, đánh giá tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội để tham mưu với các cấp ủy Đảng những giải pháp, biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp; đẩy mạnh đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội, góp phần củng cố niềm  tin trong Đảng và đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, cổ vũ tinh thần khắc phục khó khăn, phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực của công tác Tuyên giáo trong năm 2014 và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động ngành tuyên giáo trong cả nước đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tuyên giáo trong năm qua cũng bộc lộ những hạn chế, thiếu sót:

- Việc đổi mới phương thức công tác tuyên giáo còn chậm, hiệu quả chưa cao; công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị một số mặt còn bất cập; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái thù địch chưa thực sự sắc bén.

- Việc chỉ đạo, phối hợp triển khai một số chủ trương, chính sách về giáo dục,  khoa học công nghệ, y tế chưa tạo ra chuyển biến rõ nét.

- Công tác chỉ đạo báo chí tuy có nhiều cố gắng, nhưng còn tình trạng một số ấn phẩm báo chí, chương trình phát thanh truyền hình xa rời tôn chỉ, mục đích, nặng về thông tin mặt tiêu cực; còn xảy ra một số vụ việc sai phạm, thông tin sai sự thật, thiếu nhạy bén chính trị trong lĩnh vực báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ.

- Nhìn chung, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cần tiếp tục được kiện toàn, nâng cao chất lượng để đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Đề nghị các đồng chí cần nghiên cứu làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm đó, đề ra giải pháp thích hợp để khắc phục và quyết tâm thực hiện một cách có hiệu quả.

Thưa các đồng chí,

Trong năm 2015, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những thuận lợi, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, khó khăn, thách thức. Đối với nước ta, năm 2015, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, năm tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, cũng là năm có nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn: 85 năm Ngày thành lập Đảng, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm cách mạng Tháng Tám và thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước… Nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo là rất quan trọng và cũng rất nặng nề. Tôi cơ bản nhất trí với các phương hướng nhiệm vụ mà báo cáo tổng kết của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề ra, cũng như những ý kiến tham luận bổ sung; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, các đồng chí cần trao đổi, thảo luận thấu đáo để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót xác định rõ giải pháp, tích cực thực hiện tốt những nhiệm vụ đặt ra trong năm tới và những năm tiếp theo. Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2015, tập trung tuyên truyền quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng và trong toàn xã hội; tham mưu, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo không khí phấn chấn, sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra.

Thứ hai, tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước. Tích cực tham gia tổng kết thực tiễn phát triển lý luận, góp phần giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề do thực tiễn đặt ra; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảngl thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức công tác tuyên giáo, đặc biệt là công tác tuyên giáo trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi nhịp độ tăng trưởng tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền miệng, tăng cường đối thoại, nâng cao hiệu quả của công tác chỉ đạo báo chí; nghiên cứu đề xuất những giải pháp hữu hiệu ngăn chặn, vô hiệu hóa những thông tin xấu độ trên mạng internet.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trở thành thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước ta. Coi trọng công tác dự báo, đấu tranh chống âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng và củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thưa các đồng chí,

Với truyền thống vẻ vang của mình, hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, năm 2015, với sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, chúng ta nhất định sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Theo Tuyengiao.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang

Trụ sở: Số 2, đường 30 tháng 4, phường 1, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang. Tiền thân là Ban Tuyên huấn tỉnh, được thành lập vào tháng 8-1948. Là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa - văn nghệ, thông tin, báo chí, khoa giáo, nghiên cứu lịch...
Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên