Trong không khí tưng bừng, phấn khởi, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ra mắt Đại hội. Nguồn: daihoi13.dangcongsan.vn.

Kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   02/06/2023 18:50:00
 •   Đã xem: 680
 •   Phản hồi: 0
“Xây” và “chống” là nội dung tiên quyết, yếu tố cốt lõi, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, xác định “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.
Đại biểu dự trực tiếp tại Hội trường Ấp Bắc; Nguồn: baoapbac.vn

Tiền Giang: Tổ chức Hội nghị thông tin về Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 •   29/05/2023 07:17:00
 •   Đã xem: 262
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin về Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ). Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính - Trung tâm Hội nghị tỉnh đến các điểm cầu cấp ủy huyện (tương đương) và cấp xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, có 295 điểm cầu với 44.206 cán bộ, đảng viên tham dự.
Đ/c Ngô Huỳnh Quang Thái trao Giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền 2018-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Xã Bình Ân đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao

 •   26/05/2023 04:48:00
 •   Đã xem: 279
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 25-5, Đảng bộ xã Bình Ân tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và đề ra nhiều mục tiêu nhiệm vụ giải pháp từ nay đến cuối nhiệm kỳ, một trong những nhiệm vụ quan trọng là đẩy nhanh tiến độ xây dựng về đề nghị công nhận xã nông thôn mới (NTM) nâng cao trong quý III/2023. Đến tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gò Công Đông.

8 bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

 •   16/05/2023 04:55:00
 •   Đã xem: 4360
 •   Phản hồi: 0
1. Biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế, nói đi đôi với làmTrước hết, phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để từ đó có quyết tâm chính trị rất cao, biện pháp rất đúng, hành động quyết liệt và phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất của Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực thuộc Bộ Chính trị; Ban Nội chính Trung ương là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Phải biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, NXBCTQGST.

Tăng cường công khai, minh bạch, giám sát, kiểm soát quyền lực; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực

 •   16/05/2023 04:46:00
 •   Đã xem: 377
 •   Phản hồi: 0
Công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để kiểm soát quyền lực. Công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình càng tốt thì càng tạo điều kiện cho các chủ thể giám sát có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, không có vùng tối, vùng trống, vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường giám sát, kiểm soát việc sử dụng quyền lực, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo các cấp.
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh

 •   24/04/2023 05:44:09
 •   Đã xem: 3942
 •   Phản hồi: 0
Xác định việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng là nhiệm vụ, quyền lợi của cán bộ, đảng viên, nhân dân và tổ chức đảng, là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, tạo tiền đề quan trọng để đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai, quán triệt, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền trong toàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy trực thuộc đảm bảo việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng phải nghiêm túc, khoa học, thực chất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị; đa dạng các hình thức học tập, tuyên truyền phổ biến cho phù hợp từng đối tượng tham gia học tập, quán triệt. Các cấp ủy đảng, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Lễ kết nạp đảng viên chi bộ công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Tiền Giang.

Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

 •   03/04/2023 09:01:18
 •   Đã xem: 530
 •   Phản hồi: 0
Xác định công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng; thực hiện Đề án 03-ĐA/TU, ngày 28/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về tăng cường công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Thời gian qua, các cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thường xuyên bồi dưỡng đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp vào Đảng, công tác phát triển đảng viên góp phần tăng số lượng đảng viên trẻ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng. Qua 5 năm thực hiện Đề án 03-ĐA/TU đã có 244 quần chúng ưu tú được các tổ chức Đảng xem xét cho học lớp cảm tình đảng và qua giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách đã kết nạp vào đảng 84 đảng viên.

Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2012-2022

 •   03/04/2023 08:57:27
 •   Đã xem: 3465
 •   Phản hồi: 0
Phát huy kết quả và rút kinh nghiệm về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng trong các giai đoạn trước, trong 10 năm gần đây, với việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (trực thuộc Bộ Chính trị) đến nay, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, ngày càng đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể, rất quan trọng, toàn diện, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được bạn bè quốc tế ghi nhận. Tham nhũng từng bước đã được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta.
Đồng chí Võ Văn Bình phát biểu kết luận hội nghị.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức sơ kết hoạt động quý I-2023

 •   29/03/2023 04:48:57
 •   Đã xem: 321
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 28-3, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động quý I-2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4, năm 2023

Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4, năm 2023

 •   29/03/2023 04:46:37
 •   Đã xem: 272
 •   Phản hồi: 0
Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Phước tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2023. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Bình Xuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Huyện ủy cùng với 80 đồng chí học viên của lớp học.

Quang cảnh buổi khai giảng

83 sinh viên, đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

 •   28/03/2023 05:49:58
 •   Đã xem: 272
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 27-3, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá 1, năm 2023. Đây là lớp được tổ chức dành riêng cho các cảm tình Đảng của Đảng bộ trường Đại học với 83 học viên.

Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng

 •   27/03/2023 05:38:12
 •   Đã xem: 428
 •   Phản hồi: 0
(Trích phát biểu kết luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 (ngày 30/6/2022), của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng).

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

TX. Cai Lậy khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

 •   21/03/2023 05:38:27
 •   Đã xem: 265
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20-3, Trung tâm Chính trị TX. Cai Lậy phối hợp Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, lớp thứ nhất năm 2023.

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận Chính trị dành cho đảng viên mới.

Huyện Gò Công Tây khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận Chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2023

 •   16/03/2023 04:34:25
 •   Đã xem: 339
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 14-3, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp cùng Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận Chính trị dành cho đảng viên mới khóa I.

Quang cảnh buổi khai giảng.

Cái Bè: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I/2023

 •   13/03/2023 05:24:25
 •   Đã xem: 308
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 13-3, Trung tâm Chính trị huyện Cái Bè tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa I/2023.

Đảng bộ huyện Châu Thành thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên

 •   10/03/2023 02:29:40
 •   Đã xem: 438
 •   Phản hồi: 0
Trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Châu Thành luôn bám sát đặc điểm, tình hình địa phương nên đã thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng và tạo nguồn phát triển đảng viên. Vì vậy, các chủ trương, nghị quyết của Đảng đã nhanh chóng được cụ thể hóa đi vào thực tế cuộc sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Khai giảng lớp TCLLCT hệ không tập trung tại huyện Gò Công Đông.

Trung tâm Chính trị Gò Công Đông: Thực hiện công tác tham mưu cho cấp ủy trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư

 •   28/02/2023 21:45:39
 •   Đã xem: 1439
 •   Phản hồi: 0
Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo cơ sở để thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Cái Bè khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

 •   28/02/2023 04:12:20
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 27-02, Trung tâm Chính trị phối hợp với các Ban xây dựng Đảng huyện Cái Bè tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II/2023. Tham dự khai giảng có đồng chí Huỳnh Đức Thạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Phó chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra; đồng chí Nguyễn Vĩnh Phương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy,…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi họp báo.

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

 •   01/02/2023 21:11:26
 •   Đã xem: 426
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/02, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Họp báo phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023. Cuộc họp báo được kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành ủy, trường chính trị ở các tỉnh, thành phố.


Các tin khác

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập231
 • Máy chủ tìm kiếm204
 • Khách viếng thăm27
 • Hôm nay61,105
 • Tháng hiện tại375,071
 • Tổng lượt truy cập30,409,291
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây