Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Số kí hiệu 362-BC/TU
Ngày ban hành 30/05/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 30/05/2023
Thể loại Báo cáo
Lĩnh vực Công tác tư tưởng - văn hóa
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Tiền Giang
Người ký Võ Văn Bình

Nội dung

Nhận thức rõ du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hoá cao; có khả năng đóng góp lớn vào phát triển kinh tế, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác phát triển, đem lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị và an ninh, quốc phòng, cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, hoạt động du lịch phát triển ổn định, lượng khách du lịch và tổng thu từ du lịch năm sau cao hơn năm trước. Tổng lượt khách du lịch đến Tiền Giang giai đoạn 2017 - 2019 tăng bình quân 8,16%; tổng thu từ du lịch tăng 10,13% (thu từ lữ hành, ăn uống, lưu trú và thu khác); tuy nhiên, năm 2020 và 2021, dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh du lịch, lượng khách và doanh thu giảm mạnh. Tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phục hồi ngành du lịch; kết quả đến cuối năm 2022, lượng khách du lịch đến Tiền Giang là 883.815 lượt, trong đó khách quốc tế 80.945 lượt, tổng thu từ du lịch đạt 5.184 tỷ đồng. Riêng trong 4 tháng đầu năm 2023, có 412.749 lượt khách du lịch đến Tiền Giang; trong đó, có 101.863 lượt khách quốc tế.

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Báo cáo"

167/BC-UBND 23/07/2023 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023
375-BC/TU 26/06/2023 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Quy định 171-QĐ/TW, ngày 07/6/2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan Hội quần chúng
368-BC/TU 19/06/2023 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
369-BC/TU 21/06/2023 Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai, thực hiện Kết luận 88-KL/TW, ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị
364-BC/TU 13/06/2023 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí xuất bản trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
365-BC/TU 13/06/2023 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
116-BC/UBND 04/06/2023 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
355-BC/TU 29/05/2023 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Các văn bản cùng lĩnh vực "Công tác tư tưởng - văn hóa"

30/07/2023 Thư của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gởi các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo của tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023)
1355-CV/BTGTU 23/07/2023 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023)
2325-CV/TU 11/07/2023 Công văn triển khai Kết luận 54-KL/TW về tiếp tục thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
481-KL/TU 06/07/2023 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU, ngày 05/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X về phát triển du lịch của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
1334-CV/BTGTU 11/07/2023 Phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về ngành Tuyên giáo trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn)
318-KH/BTGTW 06/07/2023 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên
58-HD/BTGTU 21/06/2023 Hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
59-HD/BTGTU 21/06/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin)

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Tỉnh ủy Tiền Giang"

516-KL/TU 07/08/2023 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 31/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X về lãnh đạo phát triển thành phố Mỹ Tho đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
152-TB/TU 25/07/2023 Thông báo Kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo phát triển TP. Mỹ Tho đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
2325-CV/TU 11/07/2023 Công văn triển khai Kết luận 54-KL/TW về tiếp tục thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
481-KL/TU 06/07/2023 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU, ngày 05/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X về phát triển du lịch của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
480-KL/TU 16/07/2023 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU, ngày 05/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
18-NQ/TU 06/07/2023 Nghị quyết tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
375-BC/TU 26/06/2023 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Quy định 171-QĐ/TW, ngày 07/6/2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan Hội quần chúng
368-BC/TU 19/06/2023 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Các văn bản cùng người ký "Võ Văn Bình"

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập178
  • Máy chủ tìm kiếm172
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay28,147
  • Tháng hiện tại1,534,223
  • Tổng lượt truy cập26,002,652
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây