Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Số kí hiệu 368-BC/TU
Ngày ban hành 19/06/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 19/06/2023
Thể loại Báo cáo
Lĩnh vực Pháp luật
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Tiền Giang
Người ký Võ Văn Bình

Nội dung

Thực hiện Hướng dẫn 65-HD/BTGTW ngày 28/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương; ngày 15/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch 53-KH/TU về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó có Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; kết nối Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban Bí thư tổ chức và truyền trực tuyến đến cơ sở, có 224 điểm cầu, với 43.584 đảng viên (đạt 97,99%), 22.218 cán bộ ngoài đảng tham gia học tập.

Sau Hội nghị trực tuyến, các ngành, các cấp tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền trong nhân dân. Ngoài ra, các cấp công đoàn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách tiền lương cho người lao động, vai trò của các cấp công đoàn trong việc thương lượng, thoả thuận về tiền lương với người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế… Đã tổ chức được 13.520 cuộc với hơn 946.700 lượt cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, công nhân và người lao động tham dự.

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Báo cáo"

167/BC-UBND 23/07/2023 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023
375-BC/TU 26/06/2023 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Quy định 171-QĐ/TW, ngày 07/6/2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan Hội quần chúng
369-BC/TU 21/06/2023 Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai, thực hiện Kết luận 88-KL/TW, ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị
364-BC/TU 13/06/2023 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí xuất bản trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
365-BC/TU 13/06/2023 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
116-BC/UBND 04/06/2023 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
362-BC/TU 30/05/2023 Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
355-BC/TU 29/05/2023 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Các văn bản cùng lĩnh vực "Pháp luật"

402-KH/UBND 06/09/2023 Kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1397-CV/BTGTU 04/09/2023 Tuyên truyền cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh
383/KH-UBND 14/08/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện 60 ngày, đêm tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID và thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên địa bàn
5667/UBND-NC 16/08/2023 Công văn tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ
09/NQ-HĐND 12/07/2023 Nghị quyết về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B, dự án nhóm C sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do UBND tỉnh quản lý
08/NQ-HĐND 12/07/2023 Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 2023 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ dưới 20 ha
07/NQ-HĐND 12/07/2023 Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 2023 phải thu hồi đất
08/2023/NQ-HĐND 12/07/2023 Nghị quyết Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Tỉnh ủy Tiền Giang"

516-KL/TU 07/08/2023 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 31/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X về lãnh đạo phát triển thành phố Mỹ Tho đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
152-TB/TU 25/07/2023 Thông báo Kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo phát triển TP. Mỹ Tho đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
2325-CV/TU 11/07/2023 Công văn triển khai Kết luận 54-KL/TW về tiếp tục thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
481-KL/TU 06/07/2023 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU, ngày 05/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X về phát triển du lịch của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
480-KL/TU 16/07/2023 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU, ngày 05/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
18-NQ/TU 06/07/2023 Nghị quyết tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
375-BC/TU 26/06/2023 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Quy định 171-QĐ/TW, ngày 07/6/2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan Hội quần chúng
369-BC/TU 21/06/2023 Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai, thực hiện Kết luận 88-KL/TW, ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị

Các văn bản cùng người ký "Võ Văn Bình"

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập239
  • Máy chủ tìm kiếm226
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay28,877
  • Tháng hiện tại1,534,953
  • Tổng lượt truy cập26,003,382
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây