10:35 BNT Thứ sáu, 21/01/2022

Trang nhất » Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Tiền Giang

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang trân trọng giới thiệu Danh sách chính thức 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Tiền Giang.

.