16:23 BNT Thứ hai, 29/11/2021

Trang nhất » Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Danh sách chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức 100 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 22 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.

.