Di dời bệnh viện Đa khoa Tiền Giang

Di dời bệnh viện Đa khoa Tiền Giang

 •   06/02/2023 02:40:17
 •   Đã xem: 453
 •   Phản hồi: 0

Nghị quyết BCH Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023

 •   30/01/2023 22:26:38
 •   Đã xem: 374
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/01/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI đã ban hành Nghị quyết 16-NQ/TU về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Thông báo Tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022

 •   05/01/2023 03:18:21
 •   Đã xem: 1551
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 3481/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Tiền Giang năm 2022 và Quyết định số 3752/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Tiền Giang năm 2022 (điều chỉnh, bổ sung).

Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang thông báo về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Tiền Giang năm 2022, cụ thể như sau:

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023.

 •   07/12/2022 22:35:57
 •   Đã xem: 1130
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/12/2022, Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Công văn 1745-CV/TU về tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023.

Thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các Ban đảng, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh; cấp ủy huyện và tương đương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thông báo kết quả tuyển dụng công chức và công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức tỉnh năm 2022

 •   23/11/2022 23:05:07
 •   Đã xem: 1767
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 585-QĐ/TU ngày 23/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022.

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang năm 2022 thông báo kết quả trên đến thí sinh dự thi, đồng thời công nhận 24 thí sinh có tên trong danh sách kèm theo Quyết định số 585-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2022.

Trong thời hạn 30 ngày (từ ngày 23/11/2022 đến 17 giờ 00 ngày 23/12/2022), người trúng tuyển phải đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang - Phòng Tổ chức cán bộ (trong giờ hành chính) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (địa chỉ: Số 02, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; số điện thoại liên hệ: 02733 873227).

QUYẾT ĐỊNH: 

D
ANH SÁCH:

Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

 •   10/11/2022 08:15:54
 •   Đã xem: 1015
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tiền Giang ban hành Kế hoạch 69-KH/TU về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Chỉ thị phòng, chống hạn, xâm nhập mặn và cháy rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

 •   10/11/2022 08:07:36
 •   Đã xem: 616
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/11/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Chỉ thị 14/CT-UBND về việc phòng, chống hạn, xâm nhập mặn và cháy rừng năm 2023  trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang tổng lượng dòng chảy trong những tháng mùa khô năm 2022 - 2023 từ thượng nguồn sông Mê Công về hạ lưu và Đồng bằng sông Cửu Long có khả năng ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn từ 5 - 10% so với trung bình nhiều năm (TBNN); mùa mưa năm 2022 được dự báo kết thúc muộn, lượng mưa trong các tháng đầu mùa khô tại vùng đồng bằng sông Cửu Long cao hơn TBNN, có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa trong mùa khô nên tình hình hạn, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long khả năng ở mức tương đương mùa khô năm 2021 - 2022. Dự báo tháng 12/2022, ranh mặn 4,0 g/lít có khả năng xâm nhập ở mức 10 - 20km; tháng 01, 02/2023, ranh mặn 4,0 g/lít có khả năng xâm nhập ở mức 25 - 35km. Theo nhận định trên, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2022 - 2023 khả năng ở mức xấp xỉ mùa khô năm 2021 - 2022.

Kết quả chấm phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan khối đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022

 •   08/11/2022 04:23:56
 •   Đã xem: 438
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 10-QĐ/HĐTT ngày 31/10/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức về việc thành lập Ban Chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022.

Căn cứ Thông báo số 03-TB/HĐTT ngày 12/10/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức về kết quả thi vòng 2 và thời gian nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2022.
 
Hội đồng thi tuyển thông báo kết quả chấm phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành cụ thể, như sau:

TẢI THÔNG BÁO KẾT QUẢ:

D
ANH SÁCH THI SINH:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp

 •   04/11/2022 04:49:57
 •   Đã xem: 870
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01-11-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Chỉ thị 07-CT/TU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp.

Tiền Giang triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân

 •   17/10/2022 03:24:39
 •   Đã xem: 330
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 20-9-2022 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững, UBND tỉnh ban hành Công văn 5586/UBND-KGVX yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, địa phương triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 16. Theo đó, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về công tác y tế như sau:

Kết quả thi vòng 2 và thời gian nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan khối đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022

 •   12/10/2022 06:17:09
 •   Đã xem: 1346
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức cơ quan khối đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2022 thông báo kết quả thi vòng 2 và thời gian nhận đơn phúc khảo, như sau:

TẢI THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÒNG 2:

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH:

K
ẾT QUẢ THI VÒNG 2 (THỰC HÀNH) TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ:

Kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh sơ kết việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 3 năm 2022

 •   07/10/2022 04:45:43
 •   Đã xem: 610
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05-10-2022, Tỉnh ủy Tiền Giang có Thông báo 97-TB/TU về kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh (khoá XI) sơ kết việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 3 năm 2022.

Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

 •   03/10/2022 05:53:46
 •   Đã xem: 1209
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30-9-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Chỉ thị 06-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh:
 
Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quan tâm đẩy mạnh thực hiện, với tinh thần “kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, không nghỉ, không ngừng” đạt được nhiều kết quả quan trọng; hạn chế thấp nhất tình trạng tham nhũng, tiêu cực xảy ra, không để phát sinh vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, gây bức xúc dư luận; tạo sự lan tỏa sâu rộng đến mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác, tích cực đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh tình trạng tham nhũng, tiêu cực ở địa phương đúng chủ trương “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước.

Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức tỉnh năm 2022

 •   28/09/2022 06:01:04
 •   Đã xem: 1165
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông báo số 78-TB/TU, ngày 06/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về thi tuyển công chức, viên chức cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2022.

Căn cứ kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022. Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi vòng 2, cụ thể như sau:


- THÔNG BÁO THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI VÒNG 2:

- DANH SÁCH:

Kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCBVN trong giai đoạn cách mạng mới

 •   28/09/2022 03:28:51
 •   Đã xem: 898
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27-9-2022, Tỉnh ủy Tiền Giang có Thông báo 94-TB/TU về kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam (CCBVN) trong giai đoạn cách mạng mới.

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức, viên chức cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022

 •   12/09/2022 04:21:23
 •   Đã xem: 2674
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09-9-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Quyết định 531-QĐ/TU về phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức, viên chức cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2022.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc củng cố tổ chức, nâng chất hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở

 •   08/09/2022 00:00:01
 •   Đã xem: 663
 •   Phản hồi: 0
Ngày 7-9-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Chỉ thị 05-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc củng cố tổ chức, nâng chất hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028

 •   03/09/2022 20:26:42
 •   Đã xem: 1836
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31-8-2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tiền Giang ban hành Công văn 1455-CV/TU về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Công điện 755/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 •   31/08/2022 02:13:58
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành và các địa phương nên dịch COVID-19 đã được kiểm soát, các hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới, kinh tế - xã hội đang được phục hồi và phát triển. Tuy nhiên, tình tình dịch COVID-19 có dấu hiệu bùng phát trở lại, diễn biến khó lường với sự xuất hiện của nhiều biến thể mới, khả năng lây nhanh hơn biến chủng gốc và xuất hiện nhiều bệnh dịch như: Sốt xuất huyết, cúm mùa, tay - chân - miệng,...
 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ban hành Công văn 55-CV/BCĐ ngày 29-8-2022 về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Công điện 755/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các tin khác

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập189
 • Máy chủ tìm kiếm171
 • Khách viếng thăm18
 • Hôm nay56,861
 • Tháng hiện tại1,678,902
 • Tổng lượt truy cập26,147,331
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây